Lygybės planai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

vilnius logo

Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikosi Saugios darbo aplinkos politikos, kuri apima lygių galimybių principus, diskriminacijos ir kito nepageidaujamo elgesio prevenciją. Lygių galimybių politika įtvirtinta ir darbo tvarkos taisyklėse. Darbuotojų atrankoje vadovaujamasi tik objektyviais ir neutraliais kriterijais bei atsižvelgiama į lygių galimybių principus.

Administracijoje veikia iniciatyvinė darbuotojų grupė #DirbamKartu, kuriai galima pranešti apie nepageidaujamą elgesį, diskriminaciją ar priekabiavimą. Ši savanoriškais pagrindais susibūrusi grupė taip pat vykdo prevencinę ir šviečiamąją veiklą lygių galimybių srityje. Jos veikloje dalyvauja darbuotojai ir vadovai. Kas mėnesį vidiniame darbuotojų tinkle skelbiami pranešimai įvairiomis lygių galimybių temomis ir pristatoma situacija organizacijoje, rengiami mokymai darbuotojams, darbuotojai skatinami dalyvauti nuotoliniuose mokymuose apie lygias galimybes.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija yra prisijungusi prie Įvairovės chartijos ir pakvietė prie Chartijos prisijungti kitas pavaldžias įmones ir įstaigas. Administracija taip pat dalyvauja DUOday iniciatyvoje, organizuoja šventines dienas, vykdo visų darbuotojų apklausas, rengia ir viešina straipsnių ciklus. Apklausose sudalyvavo virš 300 darbuotojų, mokymuose dalyvauja apie 30 darbuotojų, pranešimus perskaito apie 400 darbuotojų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija siekia įdarbinti daugiau darbuotojų su negalia ir kviečia tai padaryti savivaldybės įmones bei įstaigas, kurių yra virš 300, taip siekdama prisidėti prie geresnio ir sklandesnio Vilniaus kūrimo.