Lygybės planai

E. mokymai

Mokykitės apie lygias galimybes ir nediskriminavimą Jums patogiu laiku ir vietoje.

Seminaras „Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių užtikrinimas darbovietėje“

Seminaras skirtas visoms organizacijoms, kurios domisi lygių galimybių darbovietėje užtikrinimu ir nori padidinti darbuotojų sąmoningumą žmogaus teisių temomis. Seminaro metu aptarsime naujos redakcijos Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas bei praktinį įpareigojimų įgyvendinimą.

Nuspręsti, ar Jūsų organizacijai jau laikas užsisakyti šį seminarą, gali padėti įsivertinimas, kuriame lygių galimybių integravimo žingsnyje esate šiuo metu.

Seminaro metu dalyviai (-ės):

Seminaro trukmė: 1,5 val.

Seminaro forma: kontaktiniai arba nuotoliu (Zoom platformoje)

Dalyvių skaičius: 10–20 žmonių grupė (tos pačios įmonės ar organizacijos darbuotojai (-os), kurie (-ios) yra deleguoti (-os) koordinuoti lygių galimybių temas organizacijoje, pvz.: žmogiškųjų išteklių specialistai (-ės), vadovės (-ai), teisės skyriaus atstovai (-ės) ir pan.)

Seminarą veda: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai). Seminaras nemokamas.

Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 5 205 0636.