E-mokymai ir seminarai

E. mokymai

Mokykitės apie lygias galimybes ir nediskriminavimą Jums patogiu laiku ir vietoje.

 

Internetinė (nuotolinė) paskaita                    „Atpažinkime diskriminaciją ir užtikrinkime lygias galimybes“

Paskaita  skirta visoms įmonėms ir organizacijoms, kurios domisi lygių galimybių organizacijoje užtikrinimu, nori padidinti darbuotojų sąmoningumą žmogaus teisių ir lygių galimybių temomis bei susipažinti su pagrindiniais nediskriminavimo principais.

Paskaitos metu dalyviai:

   • nagrinės nelygybės priežastis ir statistiką;
   • susipažins su diskriminacijos ir priekabiavimo apibrėžimais;
   • aptars, nuo ko reikia pradėti, norint užtikrinti lygių galimybių politiką organizacijoje.

Paskaitos  trukmė: 1-1,5 val.

Paskaitos forma: internetinė (nuotolinė) paskaita

Dalyvių skaičius: neribojamas


Paskaitą veda Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai).
Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 706 63888.

Seminaras „Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių užtikrinimas“

Seminaras skirtas visoms įmonėms ir organizacijoms, kurios domisi lygių galimybių organizacijoje užtikrinimu, nori padidinti darbuotojų sąmoningumą žmogaus teisių ir lygių galimybių temomis bei susipažinti su nediskriminavimo principais.

Seminaro metu dalyviai:

  • sužinos, kas yra lygios galimybės ir kaip jos mus liečia asmeniškai;
  • nagrinės nelygybės ištakas ir statistiką;
  • susipažins su diskriminacijos ir priekabiavimo apibrėžimais;
  • aptars, nuo ko reikia pradėti, norint užtikrinti lygių galimybių politiką organizacijoje.

Seminaro trukmė: 1,5 – 2 val.

Seminaro forma: kontaktinis seminaras
Dalyvių skaičius: 10 – 30 žmonių grupėje (tos pačios įmonės ar organizacijos darbuotojai).
Seminarą veda Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai).
Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 706 63888. Seminaro turinys koreguojamas atsižvelgiant į poreikių anketoje pateiktą informaciją.

Seminaras „Lygių galimybių užtikrinimo politika: veiksmų plano ABC“

Seminaras skirtas įmonėms ir organizacijoms, kurios jau turi pasirengusios lygių galimybių politiką. Dalyvauti mokymuose kviečiame įmonės ar organizacijos lygių galimybių ir (ar) įvairovės iniciatyvinės grupės narius,  įvairaus lygio vadovus, žmogiškųjų išteklių valdymo specialistus, suinteresuotus darbuotojus.

Seminaro metu dalyviai 

 • gaus žinių, į ką reikia atkreipti dėmesį, užtikrinant lygias galimybes darbovietėje: priimant į darbą, mokant darbo užmokestį, sudarant sąlygas profesiniam tobulėjimui, nustatant darbo trukmę, užtikrinant darbo sąlygų pritaikymą žmonėms su negalia ir pan.;
 • apžvelgs, kas padeda kurti saugią ir prieinamą darbo aplinką visiems darbuotojams be išimties
 • aptars į ką reikia atkreipti dėmesį, užtikrinant lygias galimybes darbovietėje: priimant į darbą, mokant darbo užmokestį, sudarant sąlygas  profesiniam tobulėjimui, nustatant darbo trukmę, užtikrinant darbo sąlygų pritaikymą žmonėms.
 • prioretizuos sritis, kuriose labiausiai reikia pastiprinimo, siekiant užtikrinti lygias galimybes konkrečioje įstaigoje ar organizacijoje.

Seminaro trukmė: 2 – 3 val.

Dalyvių skaičius: 10 - 20 žmonių grupėje (tos pačios įmonės ar įstaigos darbuotojai)

Seminaro turinys pritaikomas pagal konkrečios organizacijos poreikius.

Seminarus veda Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertės (-ai).

Užsisakyti seminarą galima el. paštu vilma.gabrieliute@lygybe.lt arba telefonu 8 706 63888. Seminaro turinys koreguojamas atsižvelgiant į poreikių anketoje pateiktą informaciją.