Lygybės planai

Darbo skelbimas

Skelbti apie siūlomą darbą neprivaloma, tačiau darbo skelbimas yra vienas geriausių būdų pasiekti kuo platesnį kandidatų ratą. 

Jeigu darbdavys pasirenka ieškoti darbuotojo skelbimu, jis turi užtikrinti, kad darbo skelbime nebūtų diskriminacinių nuostatų. Diskriminacinius skelbimus draudžia Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas.

Diskriminaciniai darbo skelbimai

Darbo skelbimuose draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę asmenims dėl jų lyties, amžiaus, negalios, tautybės, socialinės padėties ir kitų tapatybės bruožų, nurodytų Lygių galimybių įstatyme. Taip pat draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, privatų gyvenimą ar šeimos planus. 

Skelbimas nebus laikomas diskriminaciniu tik tais atvejais, kai įstatymų saugomas žmogaus tapatybės bruožas yra esminis reikalavimas darbui atlikti, arba kai siūlomas darbas, kuriam būtina turėti Lietuvos pilietybę. 

Kaip išvengti diskriminacinių darbo skelbimų?

Kada darbo skelbimas nebus diskriminacinis?

Darbo skelbimas, kuriame nurodoma ieškomo darbuotojo lytis, amžius, rasė, tautybė ar kt., nebus laikomas diskriminaciniu tik tuo atveju, jeigu šis tapatybės bruožas yra būtinas ir esminis siūlomam darbui atlikti. 

Pavyzdžiui, darbdavys ieško tam tikro amžiaus, lyties arba etninės kilmės modelių reklamai. Taip pat tais atvejais, kai ieškoma darbuotojo darbui religinėje bendrijoje ar organizacijoje. 

Daugiau informacijos apie darbo skelbimų rengimą rasite čia („Atmintinė darbdaviams“). 

Gerosios praktikos rengiant darbo skelbimus