Lygybės planai

Paaukštinimų politika

Vienas iš būdų sumažinti diskriminacijos tikimybę paaukštinant darbuotojus yra naudoti analogišką procedūrą, kaip ir atrenkant naujus darbuotojus. 

Darbdavys neprivalo viešai skelbti apie galimybę užimti aukštesnes pareigas, tačiau toks skelbimas ir informacijos išplatinimas padėtų užtikrinti, kad paaukštinimai skiriami laikantis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų.

Kitas būdas sumažinti diskriminacijos tikimybę skiriant paaukštinimą yra turėti aiškią paaukštinimų politiką, kad kiekvienas darbuotojas žinotų, kokios kompetencijos, įgūdžių bei patirties reikėtų įgyti, kad galėtų pretenduoti į aukštesnę poziciją.

Tam patartina turėti kiekvienos darbo pareigybės aprašymą su konkrečiomis funkcijomis ir įgūdžių bei kompetencijų aprašymais.

Svarstydami paaukštinimo galimybę, nesivadovaukite diskriminacinėmis nuostatomis. 

Pavyzdžiui, darbdavys nesiūlo paaukštinimo darbuotojui, kuris globoja artimą giminaitį su negalia, manydamas, kad jam nepavyks suderinti aukštesnės atsakomybės darbo ir globos pareigų. Tai galėtų būti laikoma diskriminacija negalios pagrindu.