Lygybės planai

Auginkite „Lygių galimybių sparnus“

„Lygių galimybių sparnai“ – tai Jūsų organizacijos pasiekimų įvertinimas lygių galimybių srityje. 

Prisijungimas prie „Lygių galimybių sparnų“ įrodo, kad Jūsų organizacija savo veikloje integruoja ir įgyvendina lygias galimybes.

Prisijungti prie „Lygių galimybių sparnų“ standarto gali visos privatųjį ar viešąjį sektorių atstovaujančios organizacijos – įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos. Jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų, kurie matuoja organizacijos įsipareigojimą lygių galimybių principams.

Kokia „Lygių galimybių sparnų“ nauda organizacijai?

Peržiūrėkite dalyvio anketą ir vertinimo kriterijus. Jei Jūsų organizacija atitinka bent dalį jų, pildykite anketą ir auginkite sparnus. 

Jei dar tik pradedate įgyvendinti lygias galimybes savo organizacijoje, galite pradėti nuo šių žingsnių: