Lygybės planai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija – patikima darbovietė, kuri užtikrina lygias galimybes. Ši įstaiga veikia pagal įstatymus ir teisės aktus. Įstaiga užtikrina lygią konkurenciją tarp kandidatų (- čių) į laisvą darbo vietą. Šios savivaldybės administracija netoleruoja bet kokios formos priekabiavimo. Apie tai galima pranešti net keliais būdais – elektroniniu paštu ir gyvai, galima parašyti nusiskundimą ir įdėti į dėžutę.

Organizacija turi atsakingą asmenį, kuris rūpinasi, kad darbovietėje būtų saugu visiems ir būtų išlaikoma pagarba tarp kolegų. Administracija rūpinasi darbuotojų  su negalia gerove – darbovietėje yra įrengtos vietos, pritaikytos žmonėms su negalia, taip pat yra galimybė dirbti nuotoliu ir lanksčiu darbo grafiku. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija užtikrina atlyginimų skaidrumą darbuotojams (- oms) ir turi prieinamą skaidrią užmokesčio sistemą. Taip pat ši įstaiga turi lygybės planą, kuriame nurodomos lygias galimybes skatinančios priemonės, tokios kaip mokymai lygių galimybių tema ir skatina darbuotojus (- as)  juose dalyvauti.

Nuo 2022 m. spalio mėn. Klaipėdos rajono savivaldybė dalyvauja užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims Modelio įgyvendinime. Savivaldybė dirba su nemotyvuotais, labiausiai pažeistais/pažeidžiamais asmenimis, tokiais kaip darbo rinkai besirengiančiais asmenimis, grįžusiais iš laisvės atėmimų vietų, priklausomais nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kitais asmenimis, kurie yra labiau pažeidžiami visuomenės. Savivaldybė bendradarbiauja su kitomis organizacijomis, kurios taip pat prisideda prie lygių galimybių įgyvendinimo bendruomenėse.