Lygių galimybių lyderės (-iai)

SURINKTI SPARNAIPRISIJUNGUSI ORGANIZACIJATRUMPAS APRAŠYMAS

Infare VNO yra darbdavys, atsakingai žvelgiantis į lygių galimybių užtikrinimą darbovietėje. Daugiau

Pagrindinis Voltas IT, kaip darbdavio, prioritetas – kurti saugią ir įtraukią darbo aplinką, kurioje kiekviena (-s) darbuotojas (-s) yra gerbiama (-s). Daugiau

UAB Baltijos pervežimai turi pasitvirtinusi bei viešai paskelbusi Lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžti svarbiausi lygių galimybių užtikrinimo bei nediskriminavimo visose darbo srityse principai. Daugiau

ERGO yra
darbdavys, siekiantis užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) darbuotojams (-oms) įvairiose
srityse. Daugiau

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje yra ugdomas platesnis žmogaus teisių suvokimas, pagarba įvairovei ir nepakantumas diskriminacijai dėl įvairių tapatybės bruožų. Daugiau

Vilniaus apygardos teismas yra įsipareigojęs veikti socialiai atsakingai, būti bendruomeniškas ir vadovautis ne tik nešališkumu bei teisingumu, bet ir žmogaus teisių principais. Daugiau

Lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties užtikrinimas – pamatinė „Ignitis grupės“ nuostata, įtvirtinta ir Grupės Etikos kodekse. Daugiau

„Yara“ laikosi visuotinai pripažįstamų principų, kuriais pagal pasaulinį susitarimą vadovaujamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Daugiau

UAB RETAL Lithuania yra paskelbusi ir pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Daugiau

UAB Integre Trans turi pasitvirtinusi Lygių galimybių ir nediskriminavimo politikos ir veiksmų planą, kurį nuosekliai įgyvendina. Daugiau

Retal Cyprus Ltd | LinkedIn

UAB Retal Baltic Films turi pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Daugiau

UAB Nasdaq Vilnius Services

Nasdaq Lietuvoje ir visa Nasdaq grupė yra įsipareigojusi skatinti lygias galimybes, kurti ir išlaikyti įvairovės, įtraukties ir bendrystės principus tiek organizacijos viduje, tiek visuomenėje. Daugiau

UAB „Reitan Convenience Lithuania“

UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turi pasitvirtinusi įmonės lygių galimybių politiką, numatančią bendrovės įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams. Daugiau

SIA Novartis

SIA Novartis turi išsikėlę globalius prioritetus lygių galimybių srityje ir nuosekliai puoselėja lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą. Daugiau

MB „Simplanova“

MB „Simplanova“ turi pasitvirtinusi lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo programą, kurioje numatyta, kaip užtikrinami lygių galimybių principai įvairiose įmonės veiklos srityse. Daugiau

Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva

Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva aktyviai integruoja lygių galimybių principus savo veikloje bei turi išsikėlusi globalius įvairovės ir įtraukties prioritetus: įtraukios kultūros skatinimą ir atotrūkio tarp lyčių vadovaujančiose pozicijose mažinimą. Daugiau

AB „SEB bankas“

AB „SEB bankas“ turi pasitvirtinęs Įvairovės ir įtraukties politiką bei įvairovės ir įtraukties strategiją 2020 metams, kuriame numatytos vadovus ir darbuotojus įtraukiančios lygių galimybių srities veiklos. Daugiau

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Nacionalinė žemės tarnyba gali būti pavyzdys visoms institucijoms, kaip užtikrinti lygias galimybes siekti karjeros, nes vadovaujančių moterų ir vyrų santykis praėjusių metų pabaigoje buvo lygus – 36 moterys ir 36 vyrai. Daugiau

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – organizacija, besiorientuojanti į darbuotojų gerovę ir  puoselėjanti lygių galimybių kultūrą. Daugiau

AB „Telia Lietuva“ turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką, skatinančią įvairovės ir lygių galimybių kultūrą įmonėje. Politikos tikslas – kurti gerą darbo aplinką, kurioje visiems darbuotojams taikomos sąžiningos darbo sąlygos. Daugiau

UAB „Burokėlis ir krapas“

UAB „Burokėlis ir krapas“ turi pasitvirtinę Lygių galimybių politiką ir siekia priimti daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų, taip pat užsieniečių ir negalią turinčių darbuotojų. Daugiau

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitete siekiama kurti tokią aplinką, kurioje studentai, darbuotojai, Universiteto svečiai  puoselėja individualumą ir įvairovę, jaučiasi priimti, gerbiami, saugūs ir gali tokioje aplinkoje visapusiškai išpildyti, išnaudoti savo potencialą. Daugiau

„Danske Bank“

„Danske Bank“ – vienas didžiausių Lietuvos darbdavių, diegiantis lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties principus savo veikloje ir prisidedantis prie šios idėjos sklaidos visuomenėje. Daugiau

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikosi Saugios darbo aplinkos politikos, kuri apima lygių galimybių principus, diskriminacijos ir kito nepageidaujamo elgesio prevenciją. Daugiau

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Konkurencijos taryba, siekdama tobulinti veiklos efektyvumą ir taikyti tarptautiniu mastu pripažintus kokybės vadybos principus, nuosekliai įgyvendina priemones užtikrindama lygias galimybes kiekvienam darbuotojui. Daugiau

„Swedbank“ Lietuvoje

„Swedbank“ tiki, kad progresyvi ir laiminga visuomenė yra neįmanoma be lygių galimybių ir įtraukties. Jau daugiau nei penkerius metus įmonė kryptingai dirba lygių galimybių, lyčių lygybės ir įvairovės klausimais. Daugiau

VĮ Lietuvos oro uostai

VĮ Lietuvos oro uostai rūpinasi esamais darbuotojais, kad nepaisant jų šeimyninės padėties, lyties, amžiaus ir kitų skirtumų, visi turėtų galimybę įsitraukti į darbinę veiklą. Daugiau

AB „Lietuvos geležinkeliai“

AB “Lietuvos geležinkeliai” yra lygių galimybių darbdavys, siekiantis būti darbo vieta, kur gerai jaučiasi visi žmonės. Daugiau

UAB "Rimi Lietuva"

UAB „Rimi Lietuva“, „Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadorė, siekia užtikrinti lygias galimybes darbe kiekvienam ir skleisti įvairovės principus versle ir visuomenėje. Daugiau

Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba

Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba turi mentorystės programą grįžusiems iš motinystės/tėvystės atostogų ir lankstaus darbo grafiko galimybę. Daugiau

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kasmet išsikelia lygių galimybių prioritetus Lygybės plane ir įtraukia vadovus bei darbuotojus į lygias galimybes įgyvendinančias iniciatyvas. Daugiau