Lygybės planai

Lygių galimybių lyderės (-iai)

SURINKTI SPARNAI PRISIJUNGUSI ORGANIZACIJA TRUMPAS APRAŠYMAS
Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras – darbdavys, siekiantis užtikrinti lygias galimybes. Daugiau
Vytauto Didžiojo universitetas siekia kurti saugią, sveiką, įtraukią, pagarba, dėmesiu ir tolerancija grįstą aplinką. Daugiau
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija turi atsakingą asmenį, kuris rūpinasi, kad darbovietėje būtų saugu visiems ir būtų išlaikoma pagarba tarp kolegų. Daugiau
„Litgrid“ rūpinasi savo darbuotojomis ir darbuotojais ir kryptingai dirba, siekdama užtikrinti lygias galimybes organizacijoje. Daugiau
Inchcape Lietuva nuosekliai dirba darbuotojų lygybės ir įtraukties srityje. Daugiau
Infare VNO yra darbdavys, atsakingai žvelgiantis į lygių galimybių užtikrinimą darbovietėje. Daugiau
Pagrindinis Voltas IT, kaip darbdavio, prioritetas – kurti saugią ir įtraukią darbo aplinką, kurioje kiekviena (-s) darbuotojas (-s) yra gerbiama (-s). Daugiau
UAB Baltijos pervežimai turi pasitvirtinusi bei viešai paskelbusi Lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžti svarbiausi lygių galimybių užtikrinimo bei nediskriminavimo visose darbo srityse principai. Daugiau
„ERGO yra darbdavys, siekiantis užtikrinti lygias galimybes visiems (-oms) darbuotojams (-oms) įvairiose srityse. Daugiau
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje yra ugdomas platesnis žmogaus teisių suvokimas, pagarba įvairovei ir nepakantumas diskriminacijai dėl įvairių tapatybės bruožų. Daugiau
Vilniaus apygardos teismas yra įsipareigojęs veikti socialiai atsakingai, būti bendruomeniškas ir vadovautis ne tik nešališkumu bei teisingumu, bet ir žmogaus teisių principais. Daugiau
Lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties užtikrinimas – pamatinė „Ignitis grupės“ nuostata, įtvirtinta ir Grupės Etikos kodekse. Daugiau
„Yara“ laikosi visuotinai pripažįstamų principų, kuriais pagal pasaulinį susitarimą vadovaujamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Daugiau
UAB RETAL Lithuania yra paskelbusi ir pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Daugiau
UAB Integre Trans turi pasitvirtinusi Lygių galimybių ir nediskriminavimo politikos ir veiksmų planą, kurį nuosekliai įgyvendina. Daugiau
UAB Retal Baltic Films turi pasitvirtinusi įmonės Lygių galimybių politiką, kuria nustatomi lygių galimybių ir nediskriminavimo principai visose darbo santykių srityse. Daugiau
Nasdaq Lietuvoje ir visa Nasdaq grupė yra įsipareigojusi skatinti lygias galimybes, kurti ir išlaikyti įvairovės, įtraukties ir bendrystės principus tiek organizacijos viduje, tiek visuomenėje. Daugiau
UAB „Reitan Convenience Lithuania“ turi pasitvirtinusi įmonės lygių galimybių politiką, numatančią bendrovės įsipareigojimą užtikrinti lygias galimybes visiems darbuotojams. Daugiau
SIA Novartis turi išsikėlę globalius prioritetus lygių galimybių srityje ir nuosekliai puoselėja lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą. Daugiau
MB „Simplanova“ turi pasitvirtinusi lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo programą, kurioje numatyta, kaip užtikrinami lygių galimybių principai įvairiose įmonės veiklos srityse. Daugiau
Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva aktyviai integruoja lygių galimybių principus savo veikloje bei turi išsikėlusi globalius įvairovės ir įtraukties prioritetus: įtraukios kultūros skatinimą ir atotrūkio tarp lyčių vadovaujančiose pozicijose mažinimą. Daugiau
AB „SEB bankas“ turi pasitvirtinęs Įvairovės ir įtraukties politiką bei įvairovės ir įtraukties strategiją 2020 metams, kuriame numatytos vadovus ir darbuotojus įtraukiančios lygių galimybių srities veiklos. Daugiau
Nacionalinė žemės tarnyba gali būti pavyzdys visoms institucijoms, kaip užtikrinti lygias galimybes siekti karjeros, nes vadovaujančių moterų ir vyrų santykis praėjusių metų pabaigoje buvo lygus – 36 moterys ir 36 vyrai. Daugiau
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos – organizacija, besiorientuojanti į darbuotojų gerovę ir puoselėjanti lygių galimybių kultūrą. Daugiau
AB „Telia Lietuva“ turi pasitvirtinusi Lygių galimybių politiką, skatinančią įvairovės ir lygių galimybių kultūrą įmonėje. Politikos tikslas – kurti gerą darbo aplinką, kurioje visiems darbuotojams taikomos sąžiningos darbo sąlygos. Daugiau
UAB „Burokėlis ir krapas“ turi pasitvirtinę Lygių galimybių politiką ir siekia priimti daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų, taip pat užsieniečių ir negalią turinčių darbuotojų. Daugiau
Vilniaus universitete siekiama kurti tokią aplinką, kurioje studentai, darbuotojai, Universiteto svečiai puoselėja individualumą ir įvairovę, jaučiasi priimti, gerbiami, saugūs ir gali tokioje aplinkoje visapusiškai išpildyti, išnaudoti savo potencialą. Daugiau
„Danske Bank“ – vienas didžiausių Lietuvos darbdavių, diegiantis lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties principus savo veikloje ir prisidedantis prie šios idėjos sklaidos visuomenėje. Daugiau
Vilniaus miesto savivaldybės administracija laikosi Saugios darbo aplinkos politikos, kuri apima lygių galimybių principus, diskriminacijos ir kito nepageidaujamo elgesio prevenciją. Daugiau
Konkurencijos taryba, siekdama tobulinti veiklos efektyvumą ir taikyti tarptautiniu mastu pripažintus kokybės vadybos principus, nuosekliai įgyvendina priemones užtikrindama lygias galimybes kiekvienam darbuotojui. Daugiau
„Swedbank“ tiki, kad progresyvi ir laiminga visuomenė yra neįmanoma be lygių galimybių ir įtraukties. Jau daugiau nei penkerius metus įmonė kryptingai dirba lygių galimybių, lyčių lygybės ir įvairovės klausimais. Daugiau
VĮ Lietuvos oro uostai rūpinasi esamais darbuotojais, kad nepaisant jų šeimyninės padėties, lyties, amžiaus ir kitų skirtumų, visi turėtų galimybę įsitraukti į darbinę veiklą. Daugiau
AB “Lietuvos geležinkeliai” yra lygių galimybių darbdavys, siekiantis būti darbo vieta, kur gerai jaučiasi visi žmonės. Daugiau
UAB „Rimi Lietuva“, „Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadorė, siekia užtikrinti lygias galimybes darbe kiekvienam ir skleisti įvairovės principus versle ir visuomenėje. Daugiau
Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba turi mentorystės programą grįžusiems iš motinystės/tėvystės atostogų ir lankstaus darbo grafiko galimybę. Daugiau
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kasmet išsikelia lygių galimybių prioritetus Lygybės plane ir įtraukia vadovus bei darbuotojus į lygias galimybes įgyvendinančias iniciatyvas. Daugiau
SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kasmet išsikelia lygių galimybių prioritetus Lygybės plane ir įtraukia vadovus bei darbuotojus į lygias galimybes įgyvendinančias iniciatyvas. Daugiau