Ištekliai darbdaviams

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai turi pareigą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse. Tačiau ką tai darbdaviams reiškia praktikoje?

Visų pirma, tai reiškia pareigą nediskriminuoti. Taip pat tai reiškia užtikrinti, kad niekas iš darbuotojų nepatirs nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo arba seksualinio priekabiavimo.

Daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai turi imtis ir papildomų priemonių - priimti ir paskelbti įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones, taip pat paskelbti informaciją apie tai, kaip bus prižiūrimas šios politikos įgyvendinimas. 

Meniu kairėje pateikiama esminė informacija kiekvienam darbdaviui apie  diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją ir praktines priemones lygių galimybių įgyvendinimui įvairiose darbo santykių srityse.

Papildomos informacijos ir praktinių patarimų rasite leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams 2018.

Rekomenduojami įrankiai:

Lygių galimybių liniuotė - įsivertinkite, kaip lygias galimybes Jūsų darbovietėje vertina skirtingos darbuotojų grupės, lyginant lyties, amžiaus, kilmės, negalios, religijos ir seksualinės orientacijos pagrindus.

Lyčių lygybės liniuotė - pasimatuokite, kaip Jums sekasi užtikrinti lyčių lygybę savo įstaigoje, įmonėje arba organizacijoje.

Internetas visiems - sužinokite, kaip kurti visiems prieinamas internetines svetaines.

Daugiau informacijos apie kitus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos siūlomus integravimo įrankius galima rasti čia.