Ištekliai darbdaviams

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai turi pareigą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse. Tačiau ką tai darbdaviams reiškia praktikoje?

Visų pirma, tai reiškia pareigą nediskriminuoti. Taip pat tai reiškia užtikrinti, kad niekas iš darbuotojų nepatirs nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo arba seksualinio priekabiavimo.

Daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai turi imtis ir papildomų priemonių - priimti ir paskelbti įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones, taip pat paskelbti informaciją apie tai, kaip bus prižiūrimas šios politikos įgyvendinimas. Daugiau informacijos rasite „Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose“. 

Meniu kairėje pateikiama esminė informacija kiekvienam darbdaviui apie  diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją ir praktines priemones lygių galimybių įgyvendinimui įvairiose darbo santykių srityse.

Patarimų, kaip tinkamai pritaikyti sąlygas negalią turintiems darbuotojams, rasite leidinyje „Tinkamas sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia - kaip tai įgyvendinti darbovietėje“. 

Kaip kurti visiems prieinamas internetines svetaines sužinosite leidinyje  „Internetas visiems“

Daugiau informacijos apie psichikos sveikatos aspektus rasite leidinyje „Psichikos sveikata darbe“. 

Papildomos informacijos ir praktinių patarimų rasite leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020"


Rekomenduojami įrankiai:

Lygių galimybių liniuotė - įsivertinkite, kaip lygias galimybes Jūsų darbovietėje vertina skirtingos darbuotojų grupės, lyginant lyties, amžiaus, kilmės, negalios, religijos ir seksualinės orientacijos pagrindus.

Daugiau informacijos apie kitus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos siūlomus integravimo įrankius galima rasti čia.