Lygybės planai

Lygių galimybių politika

Vienas iš būdų sumažinti diskriminavimo ir priekabiavimo organizacijoje tikimybę yra parengti ir supažindinti darbuotojus su organizacijos lygių galimybių politika.

Ką patartina į įtraukti į organizacijos lygių galimybių politiką?

Darbdavio įsipareigojimas rodo, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimas yra vienas organizacijos prioritetų ir kad darbdavys imsis konkrečių veiksmų, jeigu šių principų bus nesilaikoma.

Lygių galimybių politikos dokumente turėtų būti išvardytos sritys, kuriose ji bus taikoma: įdarbinant, sudarant darbo sąlygas, mokant darbo užmokestį, perkeliant į aukštesnes pareigas, suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes ir kt.

Lygių galimybių politika turėtų apimti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti sąvokas bei jų apibrėžimus.

Dokumente reikėtų aprašyti, kaip organizacija skirs dėmesio psichikos sveikatos ir emocinės gerovės darbe puoselėjimui, kokiomis priemonėmis kurs emocinei sveikatai palankią darbo aplinką, kaip užtikrins pagalbos prieinamumą daugiau streso dėl darbo sąlygų patiriantiems darbuotojams ir pan. 

Lygių galimybių politikos dokumente turėtų būti paminėti visi įstatymų saugomi asmens tapatybės bruožai, įtvirtinti Darbo kodekso 26 straipsnyje. Atsižvelgiant į organizacijos poreikius, tapatybės bruožų sąrašas gali būti papildytas. 

Lygių galimybių politikojs dokumente taip pat patartina numatyti ir paaiškinti skundų dėl diskriminacijos, nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūras.

Išsamiau žingsniai pristatomi skiltyje Lygių galimybių politikos diegimo žingsniai.  

Daugiau informacijos apie lygių galimybių politikos žingsnius: „Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose”.