Lygybės planai

Diskriminacijos prevencija

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbuotojai nebus diskriminuojami:

Išsamią informaciją, kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę kiekvienoje iš šių darbo santykių sričių, rasite meniu kairėje bei leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“. 

Darbdaviams ir jų atstovams taip pat pravartu prisiminti ir visuomet laikytis kelių bendrų principų: