Lygybės planai

Gerosios praktikos

Socialinių tyrimų duomenimis, veiksmingiausios priemonės skatinti lyčių lygybę, lygias galimybes bei darbuotojų įvairovę organizacijoje ilguoju laikotarpiu yra:

Tyrimų duomenimis, didžiausią poveikį organizacijose turi lyčių lygybės ir įvairovės skatinimo programos, kurios remiasi savanoriškumu ir darbuotojų bei vadovų įsitraukimu.[2]


Užsienio šalių gerųjų praktikų pavyzdžiai

Darbo ir šeimos gyvenimo derinimas

Darbo kodeksas įpareigoja darbdavį padėti darbuotojui suderinti jo darbo ir šeimos įsipareigojimus. Be to, tinkamas darbo ir šeimos balansas yra viena iš lyčių lygybę ir lygias galimybes skatinančių priemonių.

Kaip gali būti derinami darbo ir šeimos įsipareigojimai?

1) sutariama dėl lanksčių darbo valandų, kai darbuotojas gali pritaikyti savo darbo dienos režimą (laikomasi principo, kad nesvarbu, kada atlieki darbą, svarbu, jog jį atlieki);

2) sudaroma galimybė dirbti iš namų;

3) susitikimų laikas derinamas prie šeiminių įsipareigojimų turinčių darbuotojų;

4) po motinystės, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų grįžusiems darbuotojams suteikiama galimybė dalyvauti mentorystės programoje, siekiant palengvinti grįžimą į darbą.[3]

Įgyvendinus tokias priemones, Suomijos teisinėje įmonėje „Borenius“:

Lankstus darbo laiko režimas

Lankstus darbo laiko režimas – tai galimybė pasirinkti darbo valandų per savaitę skaičių, pavyzdžiui, 15, 20 arba 40. Tokią galimybę darbuotojams suteikusi telemarketingo įmonė „Convers Télémarketing“ Prancūzijoje, siekusi persiorientuoti į verslo klientus, pritraukė ne tik jaunas dirbančias mamas, bet ir vyresnio amžiaus darbuotojus.

Įgyvendinus šią priemonę, įmonėje:

Statybų įmonė „Krieger + Schramm GmbH & Co. KG“ Vokietijoje pasiūlė specialų darbo režimą statybų profesionalams, kuriems tenka daug keliauti. Jų darbo laikas susumuojamas – tai reiškia, kad dirbdami viso darbo laiko režimu, jie dirba keturias darbo dienas per savaitę, tad vietoje dviejų dienų, darbuotojai su savo šeima gali praleisti tris dienas per savaitę. Įmonė taip pat teikia finansinę paramą darbuotojų vaikų priežiūros paslaugoms.[4]