Lygybės planai

Darbuotojų atranka

Darbdavys neprivalo turėti formalios darbuotojų atrankos tvarkos, tačiau objektyviais kriterijais paremta darbuotojų atrankos tvarka yra vienas iš būdų sumažinti diskriminacijos tikimybę atrankos procese.

Gerosios praktikos vykdant kandidatų atranką

Gerosios praktikos vykdant kandidatų atranką darbo pokalbiui

Testai

Kai kuriais atvejais atrenkant darbuotojus gali būti naudojami testai. Jeigu pasirinkote tokį atrankos būdą, užtikrinkite, kad:

Darbo pokalbis

Dažniausias darbuotojų atrankos būdas yra darbo pokalbis. Jeigu pasirinkote kviesti kandidatus į darbo pokalbį, turite užtikrinti, kad jo metu nė vienas kandidatas nepatirtų diskriminacijos dėl savo lyties, tautybės, etninės kilmės ir kitų tapatybės bruožų. 

Kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę darbo pokalbio metu?

Gerosios praktikos vykdant darbo pokalbį 

Gerosios praktikos vykdant tinkamiausio kandidato atranką