Lygybės planai

Profesinis tobulėjimas

Darbdavys privalo darbuotojams sudaryti vienodas galimybes siekti profesinio tobulėjimo, kelti kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įgyti darbinės patirties. Draudžiama tokių galimybių nesudaryti remiantis diskriminaciniais motyvais.

Pavyzdžiui, darbdavys įsteigia naują skyrių, orientuotą į naują įmonės veiklos rūšį, ir suteikia galimybę kitų skyrių darbuotojams persikvalifikuoti bei pretenduoti į pozicijas naujame skyriuje. Tačiau administracinį darbą dirbantiems darbuotojams ši galimybė nesuteikiama.

Jeigu daugumą administracinį darbą dirbančių darbuotojų šioje įmonėje sudaro moterys, toks sprendimas galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu.

Kaip sumažinti diskriminacijos tikimybę sudarant darbuotojams profesinio tobulėjimo galimybes?

 

[1] Equality and Human Rights Commission, Equality Act Guidance, „What equality means for you as an employer: training, development, promotion and transfer”, 2016