Lygybės planai

Kaip užtikrinti lygias galimybes
darbovietėje?

Kaip užtikrinti lygias
galimybes darbovietėje?

Diskriminuoti draudžiama

Darbo santykiuose

Vartotojų teisių srityje

Organizacijų ir asociacijų veikloje

Valstybės ir savivaldybių institucijų veikloje

Švietimo institucijų veikloje

Darbo santykiuose

Vartotojų teisių srityje

Organizacijų ir
asociacijų veikloje

Valstybės ir savivaldybių
institucijų veikloje

Švietimo institucijų veikloje

Įvairovė yra visuomenės turtas. Tik užtikrinus lygias galimybes
kiekvienam, galima pasiekti geriausius darbo rezultatus."

Birutė Sabatauskaitė
Lygių galimybių kontrolierė

E. Mokymai

Mokykitės apie lygias galimybes ir nediskriminavimą Jums patogiu laiku ir vietoje

Ištekliai darbdaviams

Diskriminacijos prevencija

Siekiant sumažinti diskriminacijos darbo santykiuose tikimybę, būtina organizacijoje puoselėti pagarbią ir etišką darbo kultūrą. Lygių galimybių principų laikymasis kasdienėje organizacijos veikloje padės jums sumažinti diskriminacijos riziką.

Lygių galimybių politika

Viena iš veiksmingiausių priemonių užkirsti kelią diskriminacijai ir priekabiavimui darbo vietoje yra organizacijos lygių galimybių politikos priėmimas. Lygių galimybių politika turėtų apimti kelis esminius elementus.

Lygių galimybių įgyvendinimo planavimas

Siekiant konkrečių tikslų ir rezultatų, lygių galimybių įgyvendinimą organizacijoje patartina detaliai planuoti. Tai padės jums pamatuoti, ar pasiekėte užsibrėžtus tikslus, bei įvertinti organizacijos pažangą šioje srityje.

Mokymai darbuotojams

Siekiant supažindinti darbuotojus su lygiomis galimybėmis ir nediskriminavimu ir užtikrinti lygioms galimybėms palankią kultūrą organizacijoje, patartina reguliariai organizuoti mokymus tiek naujiems, tiek esamiems darbuotojams.

Gerosios praktikos

Svarstant, kokias priemones įtraukti į organizacijos lygių galimybių planą, pravartu susipažinti su įvairių šalių įmonių ir organizacijų gerosiomis praktikomis.

Naudingos nuorodos

Įgyvendinant lygias galimybes visose su darbo santykiais susijusiose srityse pravers įvairių Lietuvos ir tarptautinių institucijų parengtos studijos, gairės ir metodikos.

Diskriminacijos prevencija

Siekiant sumažinti diskriminacijos
darbo santykiuose tikimybę,
būtina organizacijoje puoselėti
pagarbią ir etišką darbo kultūrą.
Lygių galimybių principų laikymasis kasdienėje organizacijos veikloje padės jums sumažinti diskriminacijos riziką.

Lygių galimybių politika

Viena iš veiksmingiausių priemonių
užkirsti kelią diskriminacijai ir
priekabiavimui darbo vietoje yra
organizacijos lygių
galimybių politikos priėmimas.
Lygių galimybių politika turėtų apimti kelis esminius elementus.

Lygių galimybių įgyvendinimo planavimas

Siekiant konkrečių tikslų ir
rezultatų, lygių galimybių
įgyvendinimą organizacijoje
patartina detaliai planuoti.
Tai padės jums pamatuoti, ar pasiekėte užsibrėžtus tikslus, bei įvertinti organizacijos pažangą šioje srityje.

Mokymai darbuotojams

Siekiant supažindinti darbuotojus
su lygiomis galimybėmis ir
nediskriminavimu ir užtikrinti
lygioms galimybėms palankią
kultūrą organizacijoje, patartina
reguliariai organizuoti mokymus
tiek naujiems, tiek esamiems darbuotojams.

Gerosios praktikos

Svarstant, kokias priemones
įtraukti į organizacijos lygių
galimybių planą, pravartu
susipažinti su įvairių šalių
įmonių ir organizacijų gerosiomis
praktikomis.

Naudingos nuorodos

Įgyvendinant lygias galimybes
visose su darbo santykiais
susijusiose srityse pravers įvairių
Lietuvos ir tarptautinių institucijų
parengtos studijos, gairės ir metodikos.