Lygybės planai

Amžius

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl priklausymo arba numanomo priklausymo tam tikrai amžiaus grupei.

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo amžiaus nebus laikomas diskriminaciniu, jeigu tam tikras darbuotojo amžius yra būtinas kriterijus dėl profesinės veiklos pobūdžio. 

Diskriminacija nelaikomi kituose Lietuvos įstatymuose nustatyti apribojimai dėl amžiaus. Pavyzdžiui, Alkoholio kontrolės įstatymas numato, kad prekiauti alkoholiniais gėrimais draudžiama asmenims, jaunesniems nei 18 metų. Taigi jaunesnis asmuo jokiu atveju negalėtų dirbti tokio darbo, kuriame gali būti parduodamas alkoholis.