Lygybės planai

Socialinė padėtis

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo šeiminės padėties, įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ar mokymosi, turimos nuosavybės, gaunamų pajamų, valstybės paramos poreikio arba kitų su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susijusių veiksnių. 

Pavyzdžiui:

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo išsilavinimo ir kvalifikacijos, jeigu asmuo neatitinka konkrečiam darbui keliamų išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimų, nelaikomas diskriminacija.

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, diskriminacija taip pat nelaikomas „lengvatų teikimas amžiaus, negalios bei socialinės padėties pagrindu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis“.