Lygybės planai

Organizacijų ir asociacijų veikloje

Diskriminacija draudžiama priimant į darbuotojų ir darbdavių organizacijas bei kitas profesines organizacijas (asociacijas), bei dalyvaujant organizacijų ir asociacijų veikloje.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija organizacijų ir asociacijų veikloje?

Diskriminacija gali pasireikši atsisakymu priimti naują narį įstatymų draudžiamu pagrindu arba nustatant vidines organizacijos arba asociacijos taisykles, kurios diskriminuoja draudžiamu pagrindu.