Lygybės planai

Diskriminacijos formos

Diskriminacija laikomas nepalankus elgesys su žmogumi dėl jo lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės ar kito asmens tapatybės bruožo.

Diskriminacija nėra laikomas bet koks nevienodas ar mažiau palankus elgesys su žmogumi. Kartais skirtingas ar mažiau palankus elgesys gali būti pateisinamas. Taip pat ne kiekvienas neteisingas poelgis su žmogumi bus laikomas diskriminacija.

Diskriminacija pasireiškia tuomet, kai:

Diskriminacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Ji gali pasireikšti ketinimu diskriminuoti arba nurodymu diskriminuotiPriekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas taip pat laikomi diskriminacija.