Diskriminacijos formos

Diskriminacija laikomas nepalankus elgesys su žmogumi dėl jo lyties, amžiaus, religijos, etninės priklausomybės ar kito asmens tapatybės bruožo.

Diskriminacija nėra laikomas bet koks nevienodas ar mažiau palankus elgesys su žmogumi. Kartais skirtingas ar mažiau palankus elgesys gali būti pateisinamas. Taip pat ne kiekvienas neteisingas poelgis su žmogumi bus laikomas diskriminacija. 

Diskriminacija pasireiškia tuomet, kai:

  • su asmeniu elgiamasi arba jam dėl jo tapatybės bruožų (pavyzdžiui, lyties, amžiaus, tautybės, negalios ir kt.) taikomas nepalankus ar mažiau palankus elgesys, veiksmas, priemonė negu kitam asmeniui panašiomis aplinkybėmis yra taikoma ar su juo elgiamasi. Pavyzdžiui, mokamas mažesnis atlyginimas už tokį patį darbą, taikomi nevienodi paaukštinimo kriterijai ir pan.;
  • šis nelygiavertis elgesys, veiksmas arba priemonė yra neteisėti (taikomi įstatymų draudžiamais pagrindais, tokiais kaip lytis, rasė, tautybė, etninė priklausomybė ir kt.);
  • šis nelygiavertis elgesys, veiksmas arba priemonė yra nepagrįsti (tam nėra svarių ir objektyvių priežasčių, priemonės nėra proporcingos siekiamam tikslui).

Diskriminacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Ji gali pasireikšti ketinimu diskriminuoti arba nurodymu diskriminuotiPriekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas taip pat laikomi diskriminacija.