Diskriminacijos formos

Diskriminacija nėra bet kuris nevienodas ar mažiau palankus elgesys su žmogumi. Kartais skirtingas ar mažiau palankus elgesys gali būti pateisinamas. Taip pat ne kiekvienas neteisingas poelgis su žmogumi bus laikomas diskriminacija. 

Diskriminacija pasireiškia tuomet, kai:

  • su asmeniu elgiamasi arba jam taikoma nepalanki priemonė (pavyzdžiui, mokamas mažesnis atlyginimas už tokį patį darbą, taikomi nevienodi paaukštinimo pareigose kriterijai ir pan.) negu kitam asmeniui panašiomis aplinkybėmis yra taikoma ar su juo elgiamasi;
  • šis elgesys arba priemonė yra neteisėti (taikomi įstatymų draudžiamais pagrindais, tokiais kaip lytis, rasė, tautybė, etninė priklausomybė, ir kt.);
  • elgesys arba priemonė yra nepagrįsti (tam nėra svarių ir objektyvių priežasčių; priemonės nėra proporcingos siekiamam tikslui).

Diskriminacija gali būti tiesioginė ir netiesioginė. Ji gali pasireikšti ketinimu diskriminuoti arba nurodymu diskriminuotiPriekabiavimas ir seksualinis priekabiavimas taip pat laikomi diskriminacija.