Lygybės planai

Rasė ir etninė priklausomybė

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo rasės (įskaitant ir diskriminaciją dėl odos spalvos) arba etninės priklausomybės.

Pavyzdžiui: