Lygybės planai

Darbo santykius reguliuojantys įstatymai Lietuvoje draudžia asmenis diskriminuoti dėl šių jų turimų asmens tapatybės bruožų:

Darbo kodeksas taip pat neleidžia diskriminuoti dėl aplinkybių, nesusijusių su darbuotojo dalykinėmis savybėmis bei kitais įstatymų nustatytais pagrindais.