Lygybės planai

Darbo santykiuose

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai privalo įgyvendinti lygias galimybes ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais visose su darbo santykiais susijusiose srityse.

Darbdaviai privalo:

Daugiau informacijos apie diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją – skyriuje Ištekliai darbdaviams ir leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“.