Lygybės planai

Vartotojų teisių srityje

Pareiga įgyvendinti lygias galimybes ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais vartotojų teisių srityje taikoma:

Prekių pardavėjai, gamintojai ir paslaugų teikėjai privalo:

Kaip gali pasireikšti diskriminacija vartotojų teisių srityje?

Pavyzdžiui, kirpykla numato skirtingą mokestį klientams atsižvelgiant į jų lytį, moterims taikydama vienokį, vyrams – kitokį įkainį. Toks vartotojų traktavimas yra diskriminacinis. Kainos turėtų būti paskaičiuotos pagal darbo apimtį, sunaudojamų medžiagų kiekį, kerpančio meistro patirtį, tačiau ne pagal kliento lytį.