Lygybės planai

Netiesioginė diskriminacija

Netiesioginė diskriminacija yra iš pažiūros neutrali taisyklė, sąlyga ar praktika, kurios taikymo arba įgyvendinimo metu asmuo dėl savo turimo tapatybės bruožo (lyties, amžiaus, negalios ir kitų) atsiduria ar gali atsidurti faktiškai nepalankesnėje situacijoje palyginus su kitais asmenimis, kurie šio tapatybės bruožo neturi.

Netiesioginės diskriminacijos atveju nėra svarbu, ar darbdavys turėjo ketinimą diskriminuoti. Vertinamas taisyklės arba praktikos taikymo poveikis galimai diskriminuojamai grupei asmenų. 

Pavyzdžiui, jeigu organizacijoje ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų viršvalandžiai būtų apmokami mažesniu tarifu nei visą darbo dieną dirbančių darbuotojų, o daugumą ne visą darbo dieną dirbančių organizacijos darbuotojų sudarytų moterys, tokia praktika galėtų prilygti netiesioginei diskriminacijai lyties pagrindu.

Išsamią informaciją apie įvairias diskriminacijos formas rasite leidinyje „Lygios galimybės darbovietėje. Vadovas darbdaviams 2020“.