Lygybės planai

Švietimo institucijų veikloje

Nediskriminavimo pareiga taikoma:

Šios institucijos privalo užtikrinti visiems asmenims vienodas sąlygas ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais, kai:

Aukščiau išvardintos švietimo įstaigos taip pat turi užtikrinti, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo draudžiamais pagrindais.

Be to, švietimo įstaigos privalo užtikrinti, kad šiose įstaigose nebūtų priekabiaujama arba duodami nurodymai priekabiauti draudžiamais pagrindais.