Lygybės planai

Tautybė, pilietybė, kilmė ir kalba

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo tautybės, turimos pilietybės, šalies, iš kurios yra kilęs, arba kalbos.

Pavyzdžiui: