Lygybės planai

Darbo sąlygos

Darbdavys kiekvienam darbuotojui privalo: 

Visiems darbuotojams, neatsižvelgiant į jų lytį, rasę, tautybę ar kitą tapatybės bruožą, privalo būti sudaryta sveika ir saugi darbo aplinka.

Nediskriminuojančios darbo aplinkos kūrimo priemonės 

Ko reikėtų vengti?