Lygių galimybių politika

 

Vienas iš būdų sumažinti diskriminavimo ir priekabiavimo organizacijoje tikimybę yra parengti ir supažindinti darbuotojus su organizacijos lygių galimybių politika.

Ką patartina į įtraukti į organizacijos lygių galimybių politiką?

  • Įsipareigojimą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus

Darbdavio įsipareigojimas rodo, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimas yra vienas organizacijos prioritetų ir kad darbdavys imsis konkrečių veiksmų, jeigu šių principų bus nesilaikoma.

  • Sritis, kuriose taikoma lygių galimybių politika

Lygių galimybių politikos dokumente turėtų būti išvardytos sritys, kuriose ji bus taikoma: įdarbinant, sudarant darbo sąlygas, mokant darbo užmokestį, perkeliant į aukštesnes pareigas, suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes ir kt.

  • Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti apibrėžimus

Lygių galimybių politika turėtų apimti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti sąvokas bei jų apibrėžimus.

  •  Įsipareigojimą užtikrinti psichologinio smurto ir mobingo prevenciją

Dokumente reikėtų aprašyti, kaip organizacija skirs dėmesio psichikos sveikatos ir emocinės gerovės darbe puoselėjimui, kokiomis priemonėmis kurs emocinei sveikatai palankią darbo aplinką, kaip užtikrins pagalbos prieinamumą daugiau streso dėl darbo sąlygų patiriantiems darbuotojams ir pan. 

  •  Įstatymų saugomus asmens tapatybės bruožus

Lygių galimybių politikos dokumente turėtų būti paminėti visi įstatymų saugomi asmens tapatybės bruožai, įtvirtinti Darbo kodekso 26 straipsnyje. Atsižvelgiant į organizacijos poreikius, tapatybės bruožų sąrašas gali būti papildytas. 

  • Skundų pateikimo ir nagrinėjimo procedūras

Lygių galimybių politikojs dokumente taip pat patartina numatyti ir paaiškinti skundų dėl diskriminacijos, nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūras.

  • Pareigą visiems darbuotojams laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų

Dokumente reikėtų nurodyti, kokią darbo kultūrą bei vertybes organizacija palaiko, t. y. pagarbų ir etišką elgesį su darbuotojais, partneriais ir klientais. Taip pat detalizuoti, kad taisyklių turi laikytis visi darbuotojai, bei išdėstyti, kas gresia už jų nesilaikymą.

Išsamiau žingsniai pristatomi skiltyje Lygių galimybių politikos diegimo žingsniai.  

Daugiau informacijos apie lygių galimybių politikos žingsnius: "Lygių galimybių politikos diegimas organizacijose".