Lygių galimybių politika

 

Vienas iš būdų sumažinti diskriminavimo ir priekabiavimo organizacijoje tikimybę yra parengti ir supažindinti darbuotojus su organizacijos lygių galimybių politika. Ką patartina į ją įtraukti?

  • Įsipareigojimą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus

Darbdavio įsipareigojimas rodo, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo užtikrinimas organizacijoje yra vertinamas rimtai, ir kad darbdavys imsis konkrečių veiksmų, jeigu šių principų nesilaikoma.

  • Sritis, kuriose taikoma lygių galimybių politika

Lygių galimybių politikoje turėtų būti išvardintos sritys, kuriose ji taikoma: įdarbinant, sudarant darbo sąlygas, mokant darbo užmokestį, skiriant paaukštinimą pareigose, suteikiant profesinio tobulėjimo galimybes, ir kt.

  • Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti apibrėžimus

Lygių galimybių politika turėtų apimti priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nurodymo diskriminuoti sąvokas bei jų apibrėžimus.

  •  Įsipareigojimą užtikrinti psichologinio smurto ir mobingo prevenciją

Dokumente galima išskirti, kad organizacija skirs dėmesio psichikos sveikatos ir gerovės darbe puoselėjimui, emocinei sveikatai palankios aplinkos kūrimui, pagalbos prieinamumo darbuotojams, patiriantiems daugiau streso dėl darbo sąlygų užtikrinimui.

  •  Įstatymų saugomus asmens tapatybės bruožus

Lygių galimybių politikoje turėtų būti paminėti visi įstatymų saugomi asmens tapatybės bruožai, įtvirtinti Darbo kodekso 26 straipsnyje.

  • Skundų pateikimo ir nagrinėjimo procedūras

Lygių galimybių politikoje taip pat patartina išaiškinti skundų dėl nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo bei seksualinio priekabiavimo pateikimo ir nagrinėjimo procedūrą.

  • Paskatinimą visiems darbuotojams laikytis lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų

Dokumente galite nurodyti, kokią kultūrą bei vertybes organizacija palaiko, t. y. pagarbų ir etišką elgesį su darbuotojais, partneriais ir klientais, ir kad iš visų darbuotojų tikitės šių taisyklių laikymosi.