Lygybės planai

UAB „Rimi Lietuva“

Rimi Logo

Rimi Lietuva“, „Lietuvos įvairovės chartijos“ ambasadorė, jau turi didelį įdirbį skatinant įvairovę ir lygias galimybes įmonėje. „Rimi“ siekia užtikrinti lygias galimybes darbe kiekvienam ir skleisti įvairovės principus versle bei visuomenėje.

 Jau daugiau nei trylika metų „Rimi“ vykdo žmonių su negalia integracijos programą ir šiuo metu turi apie 130 darbuotojų su negalia, kurie dirba tiek įmonės biure, tiek parduotuvėse.

Įdarbindama žmones su negalia įmonė nesinaudoja valstybės teikiamomis kompensacijomis, o atidarant kiekvieną naują „Rimi“ parduotuvę galvojama apie tai, kad ji būtų patogi negalią turintiems darbuotojams ir pirkėjams. Atitinkamai yra pritaikomos sąlygos darbuotojų atrankų metu, kad jose galėtų be kliūčių dalyvauti visi kandidatai, taip pat ir turintys negalią.

„Rimi“ turi sėkmingą patirtį įdarbinant įvairaus amžiaus žmones, taip pat ir vyresnius – šiuo metu net trečdalis „Rimi“ darbuotojų iš daugiau nei trijų tūkstančių yra vyresni nei 50 metų. 

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į sunkumus, kuriuos patiria darbo ieškantys brandaus amžiaus žmonės, bei paskatinti kitus darbdavius keisti požiūrį, „Rimi“ inicijavo kampaniją „#AmžiusNesvarbu“ (daugiau: https://www.rimi.lt/amziusnesvarbu). Šiuo metu ši iniciatyva jau yra laimėjusi 7 apdovanojimus.

Siekdama būti „lygių galimybių darbdaviu“ „Rimi“ yra patvirtinusi ir įgyvendina vidinę įmonės strategiją – Lygių galimybių politiką, nediskriminavimo ir lygių galimybių principai yra įtraukti į įvairias vidines įmonės procedūras (darbuotojų priėmimo į darbą tvarką, atlygio už darbo sistemą ir kt.).

Įmonėje veikia informavimo tarnyba, kuria naudojantis galima anonimiškai informuoti apie diskriminacijos atvejus, daug dėmesio skiriama darbuotojų mokymams ir informavimui įvairovės, lygių galimybių užtikrinimo, diskriminacijos prevencijos temomis. Pavyzdžiui, 2019 m. gegužės-birželio mėn. „Rimi“ vyko „Įvairovės mėnuo“, kurio metu darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti įvairiose su lygiomis galimybėmis susijusiose veiklose – el. mokymuose, diskusijose, įvairovės sesijose.