Lygybės planai

MB „Simplanova“

MB „Simplanova“ turi pasitvirtinusi lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo programą, kurioje numatyta, kaip užtikrinami lygių galimybių principai įvairiose įmonės veiklos srityse. Ieškodama ir atrinkdama darbuotojus, įmonė remiasi objektyviomis ir nešališkomis procedūromis, siekdama išvengti bet kokios diskriminacijos. Apie patirtą diskriminaciją MB „Simplanovos“ darbuotojai gali pranešti specialiai tam įsteigtu kanalu el. paštu, tiesiogiai arba, prireikus, ir anonimiškai.

Lygių galimybių ir nediskriminavimo principai yra įtraukti ir įmonės darbo tvarkos taisyklėse bei darbuotojų elgesio kodekse. Pavyzdžiui, santykiai tarp „Simplanovos“ darbuotojų grindžiami tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu, geranoriškumu, nediskriminavimu, tolerancija, skatinami neformalūs santykiai, kreipimasis vardu. Visi darbuotojai privalo laikytis geranoriškumo principų, stengtis, jog kolektyve vyrautų supratimas, pasitikėjimas, vengti bet kokio priekabiavimo formų.

MB “Simplanova” yra pasirašiusi ir prisijungusi prie Įvairovės chartijos. Įmonėje organizuota DUO Day diena, siekiant darbuotojams parodyti, kad negalia nėra trukdis dirbti. Dirbo vienas asmuo su konkrečiu darbuotoju, tačiau atvykęs žmogus turėjo progą susipažinti su visais biuro darbuotojais. Darbuotojams buvo pranešta, kokiu tikslu taip daroma.

Apie savo įsipareigojimą lygių galimybių principams MB “Simplanova” skelbia ir viešai bei prisistato kaip lygių galimybių darbdavys. Įmonė taip pat įtraukia vadovus ir visus darbuotojus į lygių galimybių iniciatyvas.