Lygybės planai

„Danske Bank“

Danske Bank“ – vienas didžiausių Lietuvos darbdavių, diegiantis lygių galimybių, įvairovės ir įtraukties principus savo veikloje ir prisidedantis prie šios idėjos sklaidos visuomenėje.

Įmonėje įdiegta Įvairovės ir įtraukties politika, kuria siekiama skatinti saugią ir sveiką darbo aplinką, įvairovės ir įtraukties kultūrą, bei užkirsti kelią bet kokioms diskriminacijos apraiškoms.

Organizacija prisideda prie visuomenėje organizuojamų iniciatyvų, kuriomis siekiama edukuoti visuomenę. Štai pavyzdžiui, praėjusiais metais per Tarptautinę kovos su homofobija, transfobija ir bifobija dieną bei „Baltic Pride“ renginio metu „Danske Bank“ iškėlė vaivorykštės vėliavas, taip išreikšdama palaikymą LGBTI* bendruomenei ir naujai formuojamai nediskriminavimo politikai Lietuvoje. Darbuotojų iniciatyva įmonė organizavo pusryčius su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kurių metu diskutavo apie lyčių lygybę ir galimas diskriminacijos prevencijos iniciatyvas. „Danske Bank“ Grupės mastu veikia Rainbow Network klubas.

Įmonėje taip pat veikia anoniminių pranešimų sistema, kurios pagalba galima pateikti pranešimą apie etikos ar teisės normų pažeidimus, susijusius su  diskriminacija ar priekabiavimu. Detali skundų nagrinėjimo procedūra užtikrina skundų nagrinėjimo anonimiškumą ir nešališkumą.  

Viena iš prioritetinių krypčių lygių galimybių srityje „Danske Bank“ globaliu mastu yra atotrūkio tarp lyčių mažinimas, didinant darbuotojų moterų skaičių vadovaujančiose pozicijose. Ne mažesnis dėmesys ateinančiais metais bus skiriamas ir kitoms aktualioms lygių galimybių sritims, kaip pavyzdžiui užsieniečių profesionalų integravimas į darbo aplinką ir pan. Tam įmonės viduje sukurta projektinė grupė, kuri įgyvendins šias iniciatyvas.

*LGBTI – lesbietės, gėjai, biseksualūs ir translyčiai asmenys.