Lygybės planai

Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva

logo

Lygių galimybių principai įmonėse Philip Morris Baltic ir Philip Morris Lietuva yra akcentuojami vidiniuose ir išoriniuose įmonės komunikacijos kanaluose, įmonės darbo principus nusakančiame dokumente, bendrinėse darbuotojų veiklos gairėse ir darbo tvarkos taisyklėse.

Už lygias galimybes organizacijoje yra atsakinga Globali Įvairovės vadovė, raportuojanti tiesiogiai aukščiausiam kompanijos vadovui. Įvairovės vadovė atsakinga už globalią įvairovės ir įtraukties programą, strategiją, nustato prioritetus, parenka pagrindinius veiklos rodiklius. Globalus įvairovės ir įtraukties skyrus padeda vietinėms rinkoms įgyvendinant strategiją bei siekiant tikslų. Baltijos šalių rinkose už vietinę įvairovės ir įtraukties strategiją bei tikslų įgyvendinimą yra atsakingas Žmonių ir kultūros skyrius. 

Globaliuose komunikacijos kanaluose, kurie yra pasiekiami visiems įmonės darbuotojams, yra pristatomos su įvairove ir įtrauktimi susijusios šventinės dienos, darbuotojai kviečiami dalintis, kaip tos dienos yra paminimos ar atspindimos kasdieniniame jų gyvenime. Ši informacija papildomai pateikiama lokalioje komunikacijoje (įmonės naujienlaiškyje). Įmonėje organizuojami mokymai įvairovės ir įtraukties tema vadovams, planuojama tokius mokymus pasiūlyti ir visiems darbuotojams.

Philip Morris International (PMI) turi du pagrindinius įvairovės ir įtraukties prioritetus globaliu mastu: įtraukties kultūros skatinimas bei atotrūkio mažinimas tarp skirtingų lyčių vadovaujančiose pozicijose. Įtraukties kultūra įmonė laiko tokią darbo aplinką, kurioje yra vertinami skirtumai, kiekvienas yra gerbiamas, atsižvelgiama į asmeninę kiekvieno darbuotojo situaciją. PMI siekia, kad visi organizacijos darbuotojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus, tautybės, lyties, seksualinės orientacijos, religinių įsitikinimų ir kitų matomų ar nematomų skirtybių jaustųsi gerbiami, palaikomi ir galintys save realizuoti.

PMI taip pat siekia mažinti atotrūkį tarp lyčių vadovaujančiose pozicijose, atsižvelgdami į šį kriterijų visose žmogiškųjų išteklių valdymo srityse – darbuotojų atrankos, talentų identifikavimo, ugdymo, atlyginimo peržiūros. PMI turi aiškius tikslus, kiek moterų turėtų užimti vadovaujančias pozicijas 2022 metais (40%) globaliu mastu ir sistemingai siekia šio tikslo, nustatydama šį KPI vadovų komandoms visose šalyse, kur kompanija turi padalinių, taip pat ir Lietuvoje.

Siekdami įvairovės ir įtraukties tikslų, 2019 metais PMI gavo nepriklausomą globalų Lygaus Atlygio sertifikatą (Global Equal Salary Certificate), kuris užtikrina, kad visuose darbuotojo vystymosi ciklo etapuose (atranka, karjera, ugdymas, atlygis) vienodos galimybės taikomos abiejų lyčių atstovams. Šio sertifikato gavimas įpareigoja įmonės vadovų komandą kiekvienais metais iš naujo įvertinti įmonės situaciją iš lyčių perspektyvos bei, jei reikalinga, imtis veiksmų, koreguojančių situaciją. Taip pat kiekvienais metais Lygaus Atlygio sertifikato organizacija vykdo nepriklausomus auditus, kurių metu  auditoriai susitinka su darbuotojų grupėmis bei atsitiktinai pasirinktais vadovais, siekdami išsiaiškinti, ar darbuotojai nesijaučia diskriminuojami, ar vadovai gerai žino ir taiko įmonės politikas ir procedūras.

Lyčių atžvilgiu situacija PMI įmonėse Lietuvoje yra subalansuota (PM Baltic vadovaujančiose bei vyr. specialistų pozicijose: vyrai 47% /moterys 53%, PM Lietuva: vyrai 62% /moterys 38%), atitinkamai stabilūs rodikliai ir kitose srityse. 2020 metų vietiniais įtraukties ir įvairovės prioritetais (papildomai prie globalių) pasirinktos šios sritys:

Įmonė reguliariai informuoja darbuotojus apie globalias įvairovės ir įtraukties iniciatyvas, kviečia jose dalyvauti bei dalintis įžvalgomis socialinėje medijoje ir vidiniuose įmonės komunikacijos kanaluose. Pavyzdžiui, Moterų savaitė, kurią įmonė šventė ir Lietuvoje, „Diversity driving change“ iniciatyva, kurioje savo įžvalgomis dalinasi įmonės vadovai, šventinės dienos, susijusios su įvairove ir įtrauktimi.