Lygybės planai

AB SEB bankas

seb logo

SEB bankas yra patvirtinęs Įvairovės ir įtraukties politiką bei įvairovės ir įtraukties strategiją 2020 metams, kurioje numatytos vadovus ir darbuotojus įtraukiančios lygių galimybių srities veiklos. Bendrovės prioritetai lygių galimybių srityje 2020 m. apima: lygų atlygį, įvairaus darbo patirtį bei amžiaus ir kultūrinę įvairovę komandose.

Lygių galimybių sritimi rūpinasi visa SEB grupė, tačiau Baltijos šalyse yra įkurta atskira darbinė grupė ir įsteigta Įtraukties bei įvairovės pareigūno rolė. Darbuotojai, dirbantys Įtraukties ir įvairovės srityje yra pasidalinę sritis pagal tematiką: lyčių įvairovė šalių tarybose, patirties bei kultūrinė įvairovė Baltijos šalių komandose, lygus atlygis.

Apie diskriminaciją ir priekabiavimą organizacijos viduje galima pranešti kanalu, vadinamu ”WhistleB”. Šis kanalas skirtas pranešti apie neteisėtą arba neetišką elgesį, pranešti galima anonimiškai. Taip pat užtikrinamas skundų nagrinėjimo anonimiškumas, objektyvumas ir nešališkumas.

2019 m. SEB bankas organizavo šias lygias galimybes skatinančias iniciatyvas: