Lygybės planai

UAB Voltas IT

Pagrindinis Voltas IT, kaip darbdavio, prioritetas – kurti saugią ir įtraukią darbo aplinką, kurioje kiekviena (-s) darbuotojas (-s) yra gerbiama (-s). Šis prioritetas atsispindi ir įmonės dokumentuose: Įmonė vadovaujasi lygių galimybių ir skaidraus atlygio politika, lygių galimybių principus integruodama darbo tvarkos taisyklėse ir užtikrindama atlygių sąžiningumą.

Lyčių lygybę įmonė skatina dalyvaudama įvairiuose projektuose, vienas iš pavyzdžių projektas „Aš esu tu“. Įmonės žmogiškųjų išteklių specialistės savanoriaudamos prisideda prie programos „Women Go Tech“, kuri rengia moteris, norinčias persikvalifikuoti į IT ir inžinerijos sektorius, o kai kurie darbuotojai (-os) yra tapę mentoriais (-ėmis), kurie dirba su programoje atrinktomis moterimis. Voltas IT taip pat yra Įvairovės chartijos narys.

Įmonėje aiškiai nustatyti darbuotojų atrankos procesai. Atrankos procese Voltas IT remiasi objektyviais kriterijais: tinkama kandidato patirtis, kvalifikacija, dalykinės savybės. Šie kriterijai yra iš anksto numatyti ir apibrėžti. 

Voltas IT darbuotojai turi lygias galimybes pranešti apie nekorektišką elgesį jų atžvilgiu. Tam sudarytos galimybės anonimiškai pranešti. Anoniminį skundą gauna įmonės įkūrėjas – vykdomasis direktorius. Situacijai kartojantis, įtraukiami personalo darbuotojai (-os), tikslinamos aplinkybės. Reguliarių individualių pokalbių metu personalo specialistas (-ė) aiškinasi ar nurodyta problema egzistuoja kolektyve.

Voltas IT turi priėmę Lygių galimybių planą, kuriuo siekia skatinti lygias galimybes darbo vietoje. Įmonė taip pat atlieka reguliarias anonimines apklausas, organizacijos klimato tyrimą, Įvairovės ir įtraukties apklausą, kurių tikslas yra pasimatuoti organizacijos atmosferą, darbuotojų motyvaciją, siekiama identifikuoti skirtinguose padaliniuose atsiradusias problemas ir jas spręsti.