Lygybės planai

„Swedbank“ Lietuvoje

Swedbank“ tiki, kad progresyvi ir laiminga visuomenė yra neįmanoma be lygių galimybių ir įtraukties. Jau daugiau nei penkerius metus įmonė kryptingai dirba lygių galimybių, lyčių lygybės ir įvairovės klausimais. Visi organizacijos vadovai yra apmokyti vidiniuose lygybės ir įvairovės mokymuose, ši sritis yra įtraukta į naujų vadovų mokymų programą. Darbo užmokesčio tarp lyčių atotrūkis įmonėje sumažintas iki 1%. Toliau dirbama, siekiant išlaikyti teisingą atlygį tarp lyčių. Vadovų lygmenyje įmonė siekia lyčių balanso.

„Swedbank“ yra išsikėlusi pagrindinius įmonės tikslus lygių galimybių srityje, tokius kaip lyčių balanso vadovų tarpe išlaikymas, darbo užmokesčio atotrūkio tarp lyčių panaikinimas, nediskriminavimo principų laikymosi užtikrinimas, darbuotojų įvairovę skatinantys projektai.

2018 m. „Swedbank“ gimė gerai visuomenėje žinoma lygių galimybių iniciatyva „Žalia šviesa“, kuria skatinama mažinti atlyginimų atotrūkį tarp lyčių bei didinti visuomenės sąmoningumą lygių galimybių srityje. Bendradarbiaudamas su moterų „Go Forward“ ir asociacija „Lyderė“ bankas siekia kelti visuomenėje diskusijas lyčių lygybės temomis ir skatinti pažangą šalies lygiu. Šiuo tikslu įmonė aktyviai prisideda organizuojant įvairius moterų lyderystės renginius (pvz., konferencija „Go Forward“, „Moterų inovacijų sprintas 2019“, t.t.)

„Swedbank“ yra Lietuvos „Įvairovės chartijos“ ambasadorius bei viena iš pirmųjų įmonių, kuri viešai pareiškė paramą „Baltic Pride 2019“ renginiams. Bankas tapo pagrindiniu „Baltic Pride“ Tarptautinės žmogaus teisių konferencijos partneriu ir rėmėju, dalyvavo „Eitynėse už lygybę“. 2019 m. bankas taip pat buvo Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų pagrindinis partneris.

Darbuotojų atrankos procesas įmonėje yra nuolat peržiūrimas, siekiant užtikrinti lygias galimybes ir siekti įvairovės organizacijos viduje. Nuolat vykdomi mokymai vadovams ir atrankos specialistams, kuriuose yra mokoma, kaip užtikrinant atrankos objektyvumą ir lygių galimybių principų užtikrinimą. Kiekviename darbo skelbime „Swedbank“ informuoja potencialius darbuotojus apie lygias galimybes ir įvairovės principus organizacijoje ir pabrėžia, kad visi kandidatai yra laukiami nepaisant jų lyties, amžiaus, tautybės, neįgalumo ar įsitikinimų.

Įmonėje veikia Nediskriminavimo principų užtikrinimo procesas. Jis sudaro galimybes visiems darbuotojams pranešti apie netinkamą elgesį  personalo tarnybos vadovui arba anoniminiu pažeidimo atskleidimo kanalu („whistle blower“). Reguliaraus darbuotojų nuomonės tyrimo metu darbuotojų klausiama apie diskriminavimą organizacijoje.

 „Swedbank“ vadovai ir darbuotojai kviečiami į mokymus, seminarus, renginius ir kitas iniciatyvas, siekiančias kalbėtis lygių galimybių ir įvairovės klausimais. Kiekvienas įmonėje dirbantis vadovas tiesiogiai yra atsakingas už tai, kad jo/jos komandoje būtų užtikrintos lygios galimybės, skatinama lygybė, įvairovė ir tarpusavio pagarba. Kiekvienais metais „Swedbank“ grupėje yra rengiami lygybės ir įvairovės apdovanojimai, kuomet kiekvienas darbuotojas gali nominuoti darbuotojus ir projektus lygybės ir įvairovės srityje.