Lygybės planai

UAB „Burokėlis ir krapas“

UAB „Burokėlis ir krapas“ turi pasitvirtinę Lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo tvarką, kuria užtikrinama, jog visiems darbuotojams organizacijoje būtų suteikiamos lygios galimybės visose darbo santykių srityse.

Už lygių galimybių įgyvendinimą organizacijoje atsakingi personalo vadybininkas ir padalinių vadovai. UAB „Burokėlis ir krapas“ turi vidinį leidinį skirtą darbuotojų apmokymams „JURGIS IR DRAKONAS“ JO BROLIAI „BROOKLYN BROTHERS“ IR TU“, kuriame skelbiama informacija apie įmonės atsiradimo istoriją, vertybes, vidines taisykles, bei skatinama gerbti kitą žmogų, jo požiūrį ir pažiūras, būti demokratiškiems, taip pat netoleruoti įžeidimų ir bet kokios diskriminacijos.

Įmonėje periodiškai kas kelis mėnesius yra organizuojama „Naujoko diena“, kurios metu taip pat dalinamasi šia informacija, stengiamasi, kad darbuotojai kuo geriau suprastų įmonėje puoselėjamas vertybes. Aukščiau minėtame leidinyje taip pat skelbiama, kad įmonė yra atvira visų tautybių, rasių, religijų, politinio statuso darbuotojams.

2018 m. spalio 4 d. UAB „Burokėlis ir krapas” buvo pakviesti prisijungti prie Įvairovės Chartijos iniciatyvos ir tapti jos ambasadoriais. Pasirašydama šį dokumentą įmonė užtvirtino iki tol nueitą kelią darbuotojų įvairovės srityje ir pasižadėjo nesustoti kurti įtraukiančią darbo aplinką, skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbe.

UAB „Burokėlis ir krapas“ turi tikslą priimti daugiau vyresnio amžiaus darbuotojų, taip pat užsieniečių ir negalią turinčių darbuotojų. Bendrovė bendradarbiauja su VšĮ „Sopa“ socialine įdarbinimo agentūra, kurios pagrindinis siekis – padėti susirasti darbą ir išsilaikyti darbo vietose socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (žmonėms, turintiems negalią, pensinio amžiaus asmenims, etninėms grupėms). Per šią agentūrą bendrovė yra įdarbinusi ne vieną darbuotoją, turintį specialiųjų poreikių. Taip pat periodiškai personalo vadovas lankosi susitikimuose, kuriuos organizuoja VšĮ „Sopa“, ir pristato darbo galimybes bendrovėje, veda simuliacinius darbo pokalbius. Bendrovė bendradarbiauja su Carito Užsieniečių integracijos programos (UIP) koordinatoriais, įdarbinant užsieniečius ir pabėgėlio statusą turinčius asmenis. Bendrovė prisideda prie Vilniaus miesto savivaldybės rengiamos ir senjorams skirtos akcijos „Susitikime prie kavos puodelio”, kurios metu kviečia senjorus apsilankyti įmonės restoranuose nemokamam kavos/arbatos puodeliui.