Lygybės planai

Yara

Yara“ laikosi visuotinai pripažįstamų principų, kuriais pagal pasaulinį susitarimą vadovaujamasi žmogaus teisių, darbo, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse, bei yra pasitvirtinusi periodiškai atnaujinamą Darbo tvarkos ir etikos kodeksą, įtvirtinantį įmonės įsipareigojimą laikytis lygių galimybių bei žmogaus teisių principų. Kodeksas yra taikomas visiems įmonės darbuotojams ir vadovų tarybos nariams. Visi įmonėje dirbantys asmenys kasmet privalo baigti Darbo tvarkos ir etikos kodekso mokymus.

„Yara“ vykdo daugybę iniciatyvų, skatinančių lygių galimybių principų įgyvendinimą darbovietėje – yra sutelkta komanda, kuri dirba ties įvairovės skatinimu ir įtraukumu. Ši komanda taip pat organizuoja įvairius mokymus, suteikia mokomąją medžiagą bei kuria naujas iniciatyvas. Įmonės darbuotojams yra prieinami internetiniai kursai įvairiomis lygių galimybių ir žmogaus teisių temomis, pavyzdžiui, apie įtraukią lyderystę, negalią, išankstinius nusistatymus, translyčius asmenis, patyčias, priekabiavimą.

Įmonėje taip pat vykdomos daugialypės mokymosi programos bei iniciatyvos siekiant sudaryti lygias galimybes visiems darbuotojams, tokios kaip „Female leadership“, „Women in Agronomy“, „Black talent initiative“. Įmonės vadovybė skatina tokias iniciatyvas ir į jas įsitraukia, taip padrąsindama darbuotojus ir rodydama jiems pavyzdį.

Visiems „Yara“ atrankos specialistams yra organizuojami mokymai bei suteikiama reikalinga literatūra, skirta užtikrinti sąžiningą ir objektyvų darbuotojų priėmimą į darbą, bei gidai, kuriuose išdėstyta informacija apie sėkmingą talentingų darbuotojų įtraukimą. Atrankos rengia darbo skelbimus ir su priėmimo į darbą specialistais dalyvauja visuose priėmimo į darbą etapuose.

„Yara“ taip pat veikia anoniminis skundų pranešimo mechanizmas, kuris suteikia visiems įmonės darbuotojams galimybę pranešti apie darbo metu patirtą diskriminaciją, netinkamą elgesį ar priekabiavimą.