Lygybės planai

Inchcape Lietuva

Inchcape Lietuva – tarptautinės kompanijos Inchcape dalis. Įmonių grupėje Lietuvoje ir visame Inchcape pasaulyje nuo 2022 metų yra įgyvendinama įtraukties ir įvairovės strategija. Nuosekliam strategijos įgyvendinimui organizacija parengė ir pristatė Įtraukties ir įvairovės informacijos ir įrankių rinkinį, kuriame plačiai paaiškinama įtraukties ir įvairovės sąvokos, problematika ir svarba šiuolaikiniame pasaulyje. Įmonių grupės darbuotojai dalyvavo įtraukties ir įvairovės mokymuose apie negalios įtrauktį, apie lyčių lygybę, organizacijoje vyksta įtraukios lyderystės kursai.

Įmonėje vadovaujamasi lygybės ir įvairovės principu ir įdarbinimo procesuose. Darbo skelbimai bei darbo pokalbiai yra rengiami laikantis objektyvių vertinimo kriterijų, t.y. skelbiama tik tai, kas yra būtina atliekant darbo funkcijas ir nediskriminuojant kandidatų dėl lyties, amžiaus, rasės ir kt. Darbo pokalbiai yra vedami laikantis vienodų gairių, kuriose atsižvelgiama tik į tinkamumą darbo funkcijoms.       

Organizacijos etikos kodeksas detaliai nusako etiško elgesio darbo aplinkoje principus. Įmonės darbuotojai kasmet atlieka privalomus etikos kodekso mokymus, kurių metu atnaujina savo žinias ir sustiprina kasdienius pagarbaus, lygiaverčio, sąžiningo, atsakingo elgesio ir bendravimo įpročius. Apie netinkamą elgesį arba teisinį pažeidimą organizacijoje galima pranešti savo tiesioginiam vadovui, arba naudojantis konfidencialia „Speak Up!” karštąja linija, tinklapiu, paštu, ar skenuojant QR kodą. „Speak Up” yra visiškai konfidenciali pranešimų apie pažeidimus priemonė sukurta įmonės darbuotojams, kuri yra aktyvi 24/7, 365 dienas per metus. Kiekvienas gautas pranešimas yra peržiūrimas ir yra užtikrinama nepriklausoma jo tyrimo procedūra.

Inchcape Lietuva vykdo įvairias iniciatyvas lygių galimybių srityje: birželio mėnesį žymėjo LGBTQ+ pasididžiavimo mėnesį, įmonės darbuotojai pasipuošė specialiais džemperiais, o įmonės logotipas – vaivorykštės spalvomis; gruodžio mėnesį įmonės darbuotojai minėjo žmonių su negalia dieną, taip pat žymimos moterų ir vyrų dienos, skatinančios imtis iniciatyvų lyčių lygybės srityje.