Lygybės planai

VĮ Lietuvos oro uostai

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai rūpinasi esamais darbuotojais, kad nepaisant jų šeimyninės padėties, lyties, amžiaus ir kitų skirtumų ar laikinų iššūkių asmeniniame gyvenime, visi turėtų galimybę įsitraukti į darbinę veiklą. Įmonėje įvestas lankstus darbo grafikas ir galimybė dirbti iš namų, suteikiamos papildomos atostogų dienos, skiriama finansinė parama reikiamu metu, pavyzdžiui, gimus vaikui, kompensuojamos vaikų stovyklos, vaikų su negalia sanatorijos.

Lietuvos oro uostai didžiuojasi viena iš vidinių iniciatyvų, kurią vadina „Šešėliavimu“ – jos metu įmonė skatina darbuotojus vieną dieną turėti savo šešėlį – išbandyti profesijas ar darbus, kurių dar nėra bandę, susipažinti su kito kolegos veikla, atsakomybėmis. Šis projektas vyksta jau trejus metus ir padeda įmonei paneigti mitus, pavyzdžiui, stereotipus apie lyčių pasiskirstymą darbuose, skatina kolegas išbandyti naujas profesijas – vidinės karjeros pokyčiais 2018 m. džiaugėsi 12 proc. kolegų. Šiame projekte per 2018 m. dalyvavo ~200 įmonės darbuotojų.

Lietuvos oro uostai taip pat yra dalyvavę ir mentorystės programose, pavyzdžiui, SOPA susitikimuose-mokymuose, kurių metu pasakojo, kaip integruotis į darbo rinką. Įmonė bendradarbiauja su Užimtumo tarnyba  ir padeda žengti pirmuosius žingsnius karjeroje, pavyzdžiui, vykdant projektą „Moksleiviai į vyriausybę“, moksleiviams suteikiama praktikos oro uostuose galimybė, po kurios labiausiai motyvuotiems siūloma prisijungti prie komandos. Į socialines ir šviečiamąsias iniciatyvas įtraukiama visa įmonė – iki 650 darbuotojų.

Įmonė yra „Įvairovės chartijos“ ambasadoriai ir siekia šviesti auditoriją apie šią iniciatyvą. Pristatant organizaciją ir pasakojant apie įmonės svarbius laimėjimus, pavyzdžiui, žingsnį į antrąjį tarptautinės aplinkosaugos programos „Airport Carbon Accreditation“ etapą, visuomet stengiamasi papasakoti ir apie „Įvairovės chartijos“ iniciatyvą, tokiu būdu prisidedant prie informacijos sklaidos ir auditorijos švietimo lygių galimybių klausimais.

Įmonė rūpinasi, kad jos darbo skelbimai būtų pasiekiami įvairioms auditorijoms: skelbimai talpinami  internetiniame įmonės puslapyje, socialiniuose tinkluose, valstybės tarnybos informacinėje sistemoje. Įmonė turi rekomendavimo sistemą, kurios pagalba kolegos patys gali rekomenduoti tinkamą kandidatą. Atsižvelgiant į ieškomą poziciją, Lietuvos oro uostai bendradarbiauja su įvairiais universitetais ar kolegijomis bei Užimtumo tarnyba. Darbo skelbimus įmonėje rengia lygių galimybių užtikrinimo ambasadoriai – personalo specialistai bei skyriaus, kuriame ieškomas kandidatas, vadovai. Įmonė pasirūpina, kad jie būtų aiškūs ir nediskriminuojantys, o kandidato atitikimas pozicijai būtų paremtas įgyta kompetencija bei turima praktika.

Apie lygių galimybių pažeidimus galima anonimiškai pranešti savikontrolės sistemos pagalba: pildant formą internetu, rašant laišką el. paštu arba siunčiant tradicinį laišką, skirtą vidiniam specialistui, atsakingam už tokių pranešimų nagrinėjimą. Procese, iki pat sprendimo priėmimo, užtikrinamas maksimalus situacijos ir pranešėjo konfidencialumas.

Apie lygias galimybes įmonė kalba ir strateginiuose savo dokumentuose, pavyzdžiui, strateginiame veiklos plane, socialinės atsakomybės ataskaitose ir veiklos principus apibrėžiančiuose dokumentuose – Atlygio politikoje, Darbo apmokėjimo nuostatuose, Klientų aptarnavimo standarte. Klientų aptarnavimo standartas apima ir specialių poreikių turinčių žmonių aptarnavimą ir nediskriminavimą, toleranciją kitoms religijoms ir pan. Apie standartą šviečiami ne tik įmonės darbuotojai, bet į mokymus įtraukiami ir partneriais, pavyzdžiui, 2019 m. įmonė apmokė daugiau nei 350 žmonių, su standartu susipažino daugiau nei 650 darbuotojų.