Lygybės planai

Litgrid AB

„Litgrid“ – Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė, kuri rūpinasi savo darbuotojais ir užtikrina lygias galimybes. „Litgrid“ viešai skelbia atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymosi, lygių galimybių politikas, tvarkos aprašus. Yra patvirtintas vidinis etikos ir elgesio kodeksas, kuris detaliai nusako bendravimą, paremtą pasitikėjimu, nuoširdumu ir diskretiškumu. Įmonė kiekvienais metais patvirtina lygių galimybių veiklos planą, kuriame išsikeliami prioritetai ir pagal juos matuojami rezultatai lygių galimybių srityje.

„Litgrid“ užtikrina ir rūpinasi lygiomis galimybėmis. Įmonė turi nešališką skundų dėl patirtos diskriminacijos nagrinėjimo sistemą. Pateikiami skundai apima konfidencialumo principus bei galimybę dėl diskriminavimo, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo kreiptis anonimiškai. Atliekamas vidinis tyrimas, vadovaujantis betarpiškumo, operatyvumo, pagalbos nukentėjusiajam, objektyvumo ir nešališkumo bei nekaltumo principais. Taip pat yra paskirtas atsakingas asmuo, kuris yra atsakingas už lygių galimybių įgyvendinimą, diskriminavimo, smurto ir/ar priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo prevenciją organizacijoje.

„Litgrid“ vadovaujasi lygybės principais įdarbinimo procesuose. Visų pirma, organizacija savo internetiniame puslapyje ir darbo skelbimų portaluose prisistato kaip lygias galimybes užtikrinantis darbdavys. Darbo skelbimai kuriami ir darbo pokalbiai organizuojami laikantis nustatytų vienodų ir objektyvių vertinimo kriterijų bei sąlygų, t. y. darbo paieškos skelbimuose ir/ar darbo pokalbio metu informacija ir/ar klausimai pateikiami susiję tik su kompetencijomis, patirtimi, gebėjimais ir/ar kitais tokio pobūdžio kriterijais. Sudaromos vienodos darbo sąlygos, tobulėjimo galimybės, užtikrinamas to paties pobūdžio darbo ir rezultatų vertinimas. Pagal galimybes ir finansinius išteklius sudaro neįgaliesiems galimybes užimti darbo vietas bei tobulėti.

„Litgrid“ vykdo įvairias iniciatyvas lygių galimybių srityje: 2021 m. pradžioje buvo atlikta „Litgrid“ darbuotojų lyčių lygybės situacijos analizė, naudojant lyčių lygybės liniuotės įrankį, 2021-2022 m. įmonėje vyko mokymasis ir lygių galimybių temos viešinimas įvairiomis komunikacijos priemonėmis, organizacijoje susibūrė Lygybės ambasada, kuri turi savo veiklos planą ir rūpinasi lygybės temos aktualizavimu bei edukacija. Vadovams (-ėms) vyko papildomos paskaitos darbo pokalbio proceso nešališkumui ugdyti ir t.t. Į lygių galimybių iniciatyvas, paskaitas, mokymus ir kitus renginius, organizuojamus kasmet, įtraukiami visi organizacijos darbuotojai ir vadovai.