UAB Integre Trans

Integre Trans“ įmonių grupėje yra siekiama sukurti efektyvią, kompetentingą organizaciją, kurioje veikla grindžiama bendromis vertybėmis, o sprendimai priimami greitai reaguojant į besikeičiančią situaciją. Šiam tikslui pasiekti įmonė identifikuoja ir įvardija strateginius tikslus.  „Integre Trans“ įmonės savo vykdoma veikla siekia prisidėti prie keturių Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų, kurių vienas – 10 „Mažinti nelygybę (Reduced inequalities)“. Šiam tikslui įgyvendinti mes turime pasitvirtinę eilę priemonių ir tikslų. Pirmiausia, turime įsidiegę atrankų procedūras ir taisykles, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti, kuriose numatyti šie pagrindiniai principai: 

Antra, turime išsikėlę metinius tikslus „Lygybės užtikrinimo ir iniciatyvų“ plane.  Pavyzdžiui, skatiname lankstų darbą ir pažangius sprendimus, siekiant užtikrinti darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimą, užtikrinti lyčių balansą vadovaujamose pozicijose ir kt.

Trečia, „Integre Trans” jau keletą metų siekia tikslo – išlaikyti lyčių balansą vadovaujamose pozicijose.  2020 m. pabaigoje vyrai sudarė 94% visų Integre Trans darbuotojų. Vadovaujančiose pozicijose moterys sudarė 47%, specialistų lygmenyje – 34%. Taip pat siekiame pritraukti daugiau moterų į vilkikų vairuotojų poziciją.   Šiuo metu turime 3 moteris vilkikų vairuotojų tarpe.

Ketvirta, įmonėje turime įsteigtą „Lygių galimybių užtikrinimo“ grupę, kuri yra atsakinga už lygių galimybių įgyvendinimą ir užtikrinimą bei Lygių galimybių ir nediskriminavimo politikos įgyvendinimą organizacijoje. Įmonėje yra paskirtas Lygių galimybių koordinatorius, kuris yra atsakingas už įmonės darbuotojų supratimo apie įvairovę ir lygias galimybes didinimą, pasitelkiant mokymus bei komunikacijos priemones, bei lygioms galimybėms palankios aplinkos kūrimą visuose vidiniuose įmonės procesuose.

Penkta, įmonėje jau keli metai kaip veikia skundų ir pranešimų sistema. Kiekvienas darbuotojas, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės arba jis patyrė diskriminaciją ar nurodymą diskriminuoti, priekabiavimą arba seksualinį priekabiavimą, skatinamas apie tai pranešti „Integre Trans“ įmonių direktoriui tiesiogiai (raštu) arba pranešti el. paštu. Iki šiol nebuvo gautas nė vienas skundas.

„Integre Trans“ vykdo veiklą srityje, kur konkurencijos koncentracija yra labai didelė. Išlaikyti ir pritraukti naujus darbuotojus tampa vis sudėtingiau ir užima daugiau laiko. O darbuotojai yra įmonės didžiausias turtas, nes jų pastangų dėka įmonės pasiekia gerų rezultatų, todėl ir dėmesys darbuotojams yra vienas iš strateginių prioritetų.

Todėl ir toliau nuosekliai sieksime išlaikyti šiuo metu vystomą socialinės politikos modelį, laikysimės priimtų politikų ir tvarkų, daug dėmesio bus skiriama socialinei lygybei taikant sąžiningo atlygio modelį, siekiant lyčių lygybės, užkertant kelią bet kokio tipo diskriminacijai, korupcijai, užtikrinant darbuotojų saugumą ir geriausią sveikatos apsaugą. Visomis priemonėmis sieksime užtikrinti visas žmogaus teises ir išvengti bet kokių pažeidimų.