Lygybės planai

Infare VNO

Infare VNO yra darbdavys, atsakingai žvelgiantis į lygių galimybių užtikrinimą darbovietėje. Įmonė yra priėmusi lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžti pagrindiniai lygių galimybių ir nediskriminavimo principai, nustatytos priežiūros bei įgyvendinimo priemonės. Įsipareigojimas lygių galimybių principams atsispindi ir kituose įmonės dokumentuose – Infare VNO turi priėmusi visiems (-oms) darbuotojams (-oms) prieinamą atlygio politiką, darbo tvarkas.

Darbo atrankos procesuose įmonė siekia užtikrinti skaidrumą bei nešališkumą. Į visų atrankų procesą yra įtraukiami keli asmenys, įvedant vertintojų įvairovę bei siekiant sumažinti šališkumo tikimybę. Visose atrankose kandidatai (-ės) į laisvas darbo vietas turi atlikti namų darbus, kad vertinant būsimą darbuotoją būtų atsižvelgiama tik į jo (-s) gebėjimus, patirtį ir kompetencijas. Galiausiai, lygių galimybių užtikrinimą siekiama didinti įtraukiant vadovus į mokymus, kurių tikslas mažinti išankstines nuostatas ir didinti atrankos proceso nešališkumą. Kadangi atrankų metu visuomet atsižvelgiama tik į kandidatų gebėjimus bei patirtį, įmonėje turime nemažai moterų techninėse rolėse, darbuotojų, kurie persikvalifikavo ir atėjo iš visai kitokių sričių nei IT.

Patyrę (-usios) ar pastebėję (-usios) diskriminaciją ir / arba priekabiavimą Infare VNO darbuotojai (-os) gali pateikti skundą už lygių galimybių politikos įgyvendinimą atsakingam asmeniui tiek viešai, tiek anonimiškai. Skundą bendrovės vadovo sprendimu nagrinėja atsakingas asmuo arba yra sudaroma aplinkybių tyrimo komisija. Tiriant skundą siekiama užtikrinti skundą pateikusio asmens teises bei išsaugoti konfidencialumą.