Ištekliai darbdaviams

Ištekliai darbdaviams

Tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus darbdaviai turi pareigą įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus visose su darbo santykiais susijusiose srityse. Tačiau ką tai darbdaviams reiškia praktikoje?

Visų pirma tai reiškia pareigą nediskriminuoti. Taip pat tai reiškia užtikrinti, kad niekas iš darbuotojų nepatirs nurodymo diskriminuoti, priekabiavimo arba seksualinio priekabiavimo.

Daugiau nei 50 darbuotojų samdantys darbdaviai turi imtis ir papildomų priemonių - priimti ir paskelbti įmonės, įstaigos arba organizacijos lygių galimybių politiką ir jos įgyvendinimo priemones, taip pat paskelbti informaciją apie tai, kaip bus prižiūrimas šios politikos įgyvendinimas. 

Meniu kairėje pateikiama esminė informacija kiekvienam darbdaviui apie  diskriminacijos darbo santykiuose prevenciją ir praktines priemones lygių galimybių įgyvendinimui įvairiose darbo santykių srityse.

Papildomos informacijos ir praktinių patarimų taip pat rasite leidinyje „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams 2018.

Papildomi įrankiai

„Lyčių lygybės liniuotė“ - pasimatuokite, kaip Jums sekasi užtikrinti lyčių lygybę savo įstaigoje, įmonėje arba organizacijoje.

„Internetas visiems“ - sužinokite, kaip kurti visiems prieinamas internetines svetaines.