Atverk galimybes geriausiems

Nauji standartai lygioms galimybėms darbovietėje

„Lygių galimybių sparnai“  tai Jūsų organizacijos pasiekimų įvertinimas lygių galimybių srityje. 

Įvairovė yra visuomenės turtas. Tik užtikrinus lygias galimybes kiekvienam, galima pasiekti geriausius darbo rezultatus.

Agneta Skardžiuvienė

Lygių galimybių kontrolierė

E. mokymai

Mokykitės apie lygias galimybes ir nediskriminavimą Jums patogiu laiku ir vietoje