Vartotojų teisių srityje

 

Pareiga įgyvendinti lygias galimybes ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais vartotojų teisių srityje taikoma:

    • prekių pardavėjams;
    • gamintojams;
    • paslaugų teikėjams.

Prekių pardavėjai, gamintojai ir paslaugų teikėjai privalo:

    • visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokius pačius gaminius, prekes ir paslaugas ir taikyti vienodas apmokėjimo sąlygas ir garantijas už tokius pačius ar vienodos vertės gaminius, prekes ir paslaugas;
    • suteikdamas vartotojams informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuodamas, užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų išreiškiamas pažeminimas, arba atvirkščiai, teikiamos privilegijos, draudžiamais diskriminuoti pagrindais.

Kaip gali pasireikšti diskriminacija vartotojų teisių srityje?

Pavyzdžiui, kirpykla numato skirtingą mokestį klientams atsižvelgiant į jų lytį, moterims taikydama vienokį, vyrams – kitokį įkainį. Toks vartotojų traktavimas yra diskriminacinis. Kainos turėtų būti paskaičiuotos pagal darbo apimtį, sunaudojamų medžiagų kiekį, kerpančio meistro patirtį, tačiau ne pagal kliento lytį.