Lygybės planai

UAB Baltijos pervežimai

UAB Baltijos pervežimai turi pasitvirtinusi bei viešai paskelbusi Lygių galimybių politiką, kurioje apibrėžti svarbiausi lygių galimybių užtikrinimo bei nediskriminavimo visose darbo srityse principai. Organizacijoje yra galimybė pranešti apie diskriminaciją ir priekabiavimą tiek atsakingam asmeniui, tiek anonimiškai. Įmonė turi nešališką darbuotojų skundų nagrinėjimo sistemą, kai, esant reikalui, pasitelkiant kelių skyrių atstovus, samdomas darbų saugos kompanijos specialistas, sudaroma komisija.