Tiesioginė diskriminacija

Tiesioginė diskriminacija yra tuomet, kai su vienu asmeniu yra, buvo ar būtų elgiamasi mažiau palankiai nei su kitu asmeniu palyginamoje situacijoje.

Diskriminacijai pasireikšti diskriminuojamas asmuo turi būti palyginamoje (panašioje) situacijoje su kitu asmeniu. Kitas asmuo gali būti realus, pavyzdžiui, kitas kandidatas į darbo vietą, arba hipotetinis. Tokiu atveju diskriminacija pasireikštų, jeigu su vienu asmeniu yra elgiamasi mažiau palankiai dėl jo turimo įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo, negu būtų elgiamasi su kitu asmeniu panašioje situacijoje, kuris neturi to paties įstatymų saugomo asmens tapatybės bruožo.

Pavyzdžiui, profesinius reikalavimus geriausiai atitinkantis kandidatas nepriimamas į darbą dėl savo etninės kilmės, motyvuojant tuo, jog kiti organizacijos darbuotojai į jo priėmimą gali sureaguoti nepalankiai. Tai būtų tiesioginė diskriminacija etninės priklausomybės pagrindu, nes kandidatas traktuojamas mažiau palankiai nei toje pačioje situacijoje būtų traktuojami kitos etninės kilmės kandidatai.

Palyginama situacija 

Kad situacija būtų palyginama, ji neturi būti identiška, tačiau turi būti panaši tiek, kad būtų galima nustatyti, jog mažiau palankus elgesys yra nulemtas diskriminacijos konkrečiu (-iais) pagrindu (-ais), o ne kitų priežasčių.

Pavyzdžiui, nevienodo atlyginimo mokėjimas skirtingas pareigas einantiems ir nevienodą atsakomybę turintiems darbuotojams negali būti laikomas diskriminacija vien dėl to, kad mažesnį atlyginimą gaunantis darbuotojas yra tam tikros tautybės. Tačiau jeigu darbdavys vienos tautybės darbuotojams suteikia geresnes profesinio tobulėjimo ir paaukštinimo galimybes nei kitos tautybės darbuotojams, tokia situacija gali prilygti diskriminacijai tautybės pagrindu.

Nurodymas diskriminuoti

Tiesioginė diskriminacija gali pasireikšti ir nurodymu diskriminuoti, pavyzdžiui, nurodant nepriimti į darbą tam tikrą įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą turinčio kandidato arba atvirkščiai, nurodant priimti tik tam tikros lyties, tautybės, amžiaus ar kitą įstatymų saugomą tapatybės bruožą turintį kandidatą.

Tai, jog buvo nurodyta diskriminuoti, negali būti pateisinamas pagrindas diskriminacijai.

Asocijuota diskriminacija

Diskriminacija gali būti asocijuota, kai su asmeniu elgiamasi mažiau palankiai dėl jo sąsajos su asmenų grupe, turinčia įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą.

Ketinimas diskriminuoti

Tiesioginė diskriminacija gali pasireikšti ir ketinimu diskriminuoti. Pavyzdžiui, tai gali būti vieša organizacijos politika arba vieši darbdavio teiginiai, jog jis negali samdyti tam tikrą įstatymų saugomą asmens tapatybės bruožą turinčių asmenų (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus darbuotojų) dėl to, jog to nenori klientai.   

Daugialypė diskriminacija

Diskriminacija gali būti daugialypė, kai asmuo diskriminuojamas dėl kelių įstatymų saugomų tapatybės bruožų. Pavyzdžiui, atsisakoma priimti į darbą judėjimo negalią turinčią vyresnio amžiaus moterį vien dėl šių jos savybių, nors kompetencijos ir įgūdžių siekiamam darbui jai pakanka ir, pritaikius darbo vietą, darbą ji galėtų atlikti.