Tautybė, pilietybė, kilmė ir kalba

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo tautybės, turimos pilietybės, šalies, iš kurios yra kilęs, arba kalbos.

Pavyzdžiui:

  • Darbuotojui iš kitos šalies mokamas mažesnis atlyginimas nei tokią pačią kvalifikaciją ir patirtį turintiems analogišką darbą dirbantiems vietiniams darbuotojams.
  • Darbuotojas negauna norimos aukštesnės su viešąja komunikacija susijusios pozicijos, kadangi kalba su regioninio dialekto akcentu.
  • Prekybos sektoriaus darbuotojas nepriimamas į darbą dėl savo tautybės, nes, darbdavio išankstiniu nusistatymu, visi šios tautybės žmonės neva yra linkę į nesąžiningumą.