Švietimo institucijų veikloje

 

Nediskriminavimo pareiga taikoma:

  • švietimo įstaigoms;
  • kitiems švietimo tiekėjams;
  • mokslo ir studijų institucijoms.

Šios institucijos privalo užtikrinti visiems asmenims vienodas sąlygas ir nediskriminuoti draudžiamais pagrindais, kai:

  • priimama į šias institucijas, mokoma ir ugdoma pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, kurias jos vykdo;
  • skiriamos stipendijos ar teikiamos paskolos;
  • sudaromos ir tvirtinamos švietimo programos;
  • vertinami mokymosi pasiekimai.

Aukščiau išvardintos švietimo įstaigos taip pat turi užtikrinti, kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo draudžiamais pagrindais.

Be to, švietimo įstaigos privalo užtikrinti, kad šiose įstaigose nebūtų priekabiaujama arba duodami nurodymai priekabiauti draudžiamais pagrindais.