Socialinė padėtis

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo šeiminės padėties, įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ar mokymosi, turimos nuosavybės, gaunamų pajamų, valstybės paramos poreikio arba kitų su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susijusių veiksnių. 

Pavyzdžiui:

  • Vykdant atranką į nekvalifikuoto darbo poziciją, iš kandidatų (-čių) reikalaujama turėti aukštesnį nei šiam darbui būtinas išsilavinimą arba darbui atlikti nebūtinas kvalifikacijas, pavyzdžiui, iš prekių krovėjo (-os) sandėlyje reikalaujama mokėti labai gerai dirbti kompiuteriu ir kalbėti užsienio kalba.
  • Asmuo nepriimamas į darbą, kadangi neturi nuosavo automobilio.
  • Darbuotojas (-a) nepriimamas (-a) į darbą, nes turi neprestižiniu laikomo universiteto baigimo diplomą.
  • Automobilio parkavimo vieta suteikiama tik asmenims, auginantiems tris ar daugiau vaikų.

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo išsilavinimo ir kvalifikacijos, jeigu asmuo neatitinka konkrečiam darbui keliamų išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimų, nelaikomas diskriminacija.

Remiantis Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, diskriminacija taip pat nelaikomas „lengvatų teikimas amžiaus, negalios bei socialinės padėties pagrindu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis“