Socialinė padėtis

Kai su žmogumi elgiamasi mažiau palankiai dėl jo įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos ar mokymosi, turimos nuosavybės, gaunamų pajamų, valstybės paramos poreikio arba kitų su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susijusių veiksnių. 

Pavyzdžiui:

  • Vykdant atranką į nekvalifikuoto darbo poziciją, iš kandidatų reikalaujama turėti aukštesnį nei šiam darbui būtinas išsilavinimą arba darbui atlikti nebūtinas kvalifikacijas, pavyzdžiui, iš prekių krovėjo sandėlyje reikalaujama mokėti labai gerai dirbti kompiuteriu ir kalbėti užsienio kalba.
  • Asmuo nepriimamas į darbą, kadangi neturi nuosavo automobilio.
  • Darbuotojas nepriimamas į darbą, nes turi neprestižiniu laikomo universiteto baigimo diplomą.

Mažiau palankus elgesys su asmeniu dėl jo išsilavinimo ir kvalifikacijos, jeigu asmuo neatitinka konkrečiam darbui keliamų išsilavinimo ir kvalifikacijos reikalavimų, nelaikomas diskriminacija.