Lygių galimybių liniuotė

Lygių galimybių liniuotė – tai situacijos darbovietėje vertinimo įrankis, paremtas darbuotojų ir darbdavio apklausomis (anketomis). Remdamiesi surinktais duomenimis, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertai suteikia darbovietei įvertį dešimties balų skalėje, taip pat pateikia išsamią ataskaitą bei rekomendacijas, kaip užtikrinti lygias galimybes darbovietėje.

Liniuotė sukurta reaguojant į Lietuvos darbdavių poreikį gauti konsultacijas, kuriant lygių galimybių politiką ir (ar) veiksmų planus savo darbovietėse. Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis, kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones. 

Įsivertinkite, kaip lygias galimybes Jūsų darbovietėje vertina skirtingos darbuotojų grupės, lyginant lyties, amžiaus, kilmės, negalios, religijos ir seksualinės orientacijos pagrindus - skaitykite daugiau ir naudokitės lygių galimybių liniuote čia.

Lyčių lygybės liniuotė

Lyčių lygybės liniuotė – tai įrankis, kuriuo viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybės padėtį savo darbovietėje. Liniuotė taip pat suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės situaciją skirtingose įstaigose. Ją galima naudoti ir kaip periodiškai taikomą pokyčių stebėjimo įrankį. Lyčių lygybės liniuotę rekomenduojama naudoti įstaigose, kuriose dirba 50 ir daugiau darbuotojų.

Daugiau informacijos apie lyčių lygybės liniuotę ir jos naudojimą čia.